Bracebehandeling vervangt operatie bij Achillespeesruptuur

Interview

Bracebehandeling vervangt operatie bij Achillespeesruptuur

Prof. dr. Ron Diercks, hoogleraar Klinische Sportgeneeskunde en orthopedisch chirurg in het UMCG Groningen, richt zich al geruime tijd op zinnige zorg. Onder meer op de behandeling van achillespeesrupturen, omdat uit de literatuur bleek dat het herstel met een bracebehandeling vergelijkbaar is met die van een operatieve ingreep.

Sinds 2015 zijn Eelke Bosma, traumachirurg en gipsverbandmeester Fred Mulder in het Martini Ziekenhuis Groningen gestart met de toepassing van een moderne brace als alternatief voor een operatie bij een gescheurde achillespees. Samen met de afdeling Orthopedie UMCG hebben zij een promotietraject opgezet om de resultaten ervan te monitoren.

Waarom is dit zo belangrijk?

Bosma: “De veronderstelling dat bij niet-opereren de pees niet goed zou aangroeien, is achterhaald. We behandelen inmiddels 90 % van de mensen met brace en zien dat dit eigenlijk tot weinig complicaties leidt. Hiermee voorkom je voor de grootste groep patiënten een operatie en reduceer je daarmee het risico op een infectie. Dit is belangrijk, want als een infectie optreedt is dit veelal nadelig voor het herstel. Mensen bij wie na de bracebehandeling de pees bijvoorbeeld met verlenging is aangegroeid, kunnen alsnog worden geopereerd. Dat zien we echter ook bij de operatieve behandeling: ook daar is in een enkel geval een hersteloperatie nodig. ”

Zijn er meer voordelen?

Mulder: “Voordeel voor de patiënt is dat die met hulp van een brace eigenlijk vrijwel direct weer mobiel is. Bovendien kan de brace tijdens douchen en huidverzorging makkelijk verwijderd worden. Dat is met gips, dat gedurende de eerste twee weken na een operatie nodig is, niet direct mogelijk.”. En direct na de brace immobilisatie is de functie van de enkel veel beter. De totale revalidatietijd is vergelijkbaar

“Patiënten baseren zich op ervaringen van anderen. Als een kennis of teamgenoot een geslaagde operatie heeft gehad en alles weer kan, dan denkt de patiënt dat een operatie nodig is. Omdat ik kan aangeven dat 90% herstelt zonder operatie, merk ik dat veel mensen liever geen operatie hebben”

Eelke Bosma, traumachirurg

Diercks: “De bracebehandeling brengt niet alleen een verbetering in de kwaliteit van onze patiëntenzorg. We realiseren ook een reductie in zorgkosten, omdat de kosten voor een bracebehandeling aanzienlijk lager zijn dan die van een operatie. Natuurlijk blijft het wel lastig om te veranderen en moet je daar met elkaar over in gesprek blijven.”

Waarom wordt nog niet altijd gekozen voor een brace?

Diercks: “Dit komt omdat dit een verandering vraagt op meerdere niveaus. Het hoofdniveau is de chirurg, je moet de patiënteninformatie aanpassen, de dokter handvatten geven om met de patiënt het gesprek te voeren over de brace en het doorlopen van de verschillende opties. Gezamenlijk maken patiënt en chirurg een afweging. In de samenwerking tussen 2e en 1e lijn is het belangrijk dat behandelaren dezelfde boodschap uitdragen. Als zowel de huisarts, de fysiotherapeut en andere verwijzers, evenals de chirurg, de voordelen van een bracebehandeling kennen, kunnen ze ook de patiënt vertrouwen geven in die behandeling.

Diercks: “Ons streven in dit onderzoek is om de operatieve behandeling van achillespeesruptuur van 50% terug te brengen naar 20%. Helpend hierbij is dat zowel in de kliniek als in de literatuur steeds vaker de vraag speelt of opereren in dit geval wel zinvol is. Eelke Bosma pakt als traumachirurg een voortrekkersrol in de regio Groningen: Er heerst hier een sfeer van: verantwoorde zorg verlenen, goede keuzes maken Met dit project willen we ook de andere ziekenhuizen inspireren om meer patiënten niet operatief te behandelen.”

Meer informatie op de website van Doen of laten?

Meer lezen

Het terugdringen van antibiotica bij urineweginfecties

Meer lezen