Projecten

Meer waardevolle zorg voor iedereen door weloverwogen keuzes: een verrichting of therapie uitvoeren of juist achterwege laten?

Alle projecten
Apotheek, Huisarts

Landelijk project : Gepaste zorg bij maagklachten

Een op de vier Nederlanders heeft last van maagklachten en een groot deel van hen bezoekt hiervoor de huisarts of apo...

Verder lezen
Huisarts

Landelijk project: Doelmatig gebruik van vitaminediagnostiek

Vitamine B12 en D-spiegels in het bloed worden regelmatig aangevraagd vanuit de huisartsenpraktijk, ondanks de beperk...

Verder lezen
Interne Geneeskunde, Ziekenhuisbreed

Landelijk project: Het verminderen van onterechte infusen en katheters

Infusen en katheters zijn belastend voor de patiënt en geven risico op infecties. Het zorgvuldig gebruik daarvan is d...

Verder lezen
Interne Geneeskunde, Ziekenhuisbreed

Landelijk project: Doelmatig laboratoriumdiagnostiek

Doet u ook mee? Ongeveer 20% van de laboratoriumtesten in het ziekenhuis is medisch gezien niet geïndiceerd. Deze ...

Verder lezen
Dermatologie, Huisarts

Landelijk project: Een goed geïnformeerd ontslag met de BCC patientenbrief

Het implementeren van een gepersonaliseerde patiëntenbrief na de behandeling van laag-risico basaalcelcarcinoom verho...

Verder lezen
Verpleegkunde

Auscultatie bij maagsonde

Auscultatie wordt nog vaak gebruikt om te controleren of een neusmaagsonde op de juiste plek zit, terwijl dit wordt a...

Verder lezen
Huisarts, Verpleegkunde

Passend voorschrijven

Gedurende de laatste fase van het leven is het gebruik van preventieve medicatie niet zinvol meer. Continueren van de...

Verder lezen
Orthopedie

Chirurgische behandeling bij SAPS

Subacromiaal pijnsyndroom komt vaak voor en er zijn verschillende behandelingen mogelijk. Chirurgisch ingrijpen is ne...

Verder lezen
Neurochirurgie, Verpleegkunde

Urinekatheters op OK

Na hypofyse- en spondylodese operaties worden geregeld urinekatheters geplaatst, zonder dat hier een medische noodzaa...

Verder lezen
Laad meer