Aan de slag!

Deïmplementeren is het terugdringen van niet-gepaste zorg. Het woord is afgeleid van implementeren, wat juist het invoeren van nieuwe zorghandelingen betekent.

Landelijke projecten

 • Doelmatige Vitamine B12 en D diagnostiek in de huisartspraktijk
 • Doelmatige Laboratorium diagnostiek in het ziekenhuis
 • Verminderen van onterechte Infusen en katheters
 • Gepaste zorg bij maagklachten
 • Goed geïnformeerd ontslag na laag-risico basaalcelcarcinoom

Tools die gebruikt kunnen worden bij het deïmplementeren

 • Zakkaartjes met terechte indicaties voor urinekatheters en infusen
 • Patiëntenfolder over de behandeling van degeneratieve knieklachten
 • Patiëntenfolder over controles na lymfeklierkanker
 • De teaser voor een e-learning voor patiënten met maagklachten

Leerzame programma’s in het buitenland

Het programma Doen of laten? maakt deel uit van de internationale beweging Choosing Wisely die beoogt artsen en patiënten te stimuleren om het juiste gesprek te voeren of bepaalde zorg noodzakelijk is. Op de volgende websites van deze programma’s staat meer informatie over het terugdringen van niet-gepaste zorg, waaronder handige toolkits:

Voorbeelden zijn: 

 • Patiëntenfolder over antibiotica bij een urinekatheter door Choosing Wisely VS
 • Een toolkit voor het terugdringen van niet-gepaste urinekatheters door Choosing Wisely Canada
 • Een toolkit voor het terugdringen van katheter-gerelateerde urineweginfecties door de Agency for Healthcare Research and Quality
 • Een toolkit voor het terugdringen van laboratoriumdiagnostiek in de SEH door Choosing Wisely Canada

Handleidingen die helpen bij het deïmplementeren

 • De deïmplementatiegids met zes stappen voor het terugdringen van niet-gepaste zorg
 • Een toolkit voor het verminderen van niet-gepaste laboratoriumdiagnostiek
 • Een toolkit voor het terugdringen van niet-gepaste urinekatheters en infusen
 • Een lijst met 12 voorbeelden van niet-gepaste zorg en effectieve interventies om deze terug te dringen (bijlage 1 van de deïmplementatiegids)
 • Het rapport waarin de activiteiten en resultaten van het eerste deel van het programma Doen of laten? beschreven staan
 • Het rapport waarin de inventarisatie van beter-laten aanbevelingen voor verpleegkundigen en verzorgenden staat beschreven

Doen of laten? en de andere programma’s

Het programma werkt intensief samen met andere programma in de Nederlandse zorg die gepaste zorg stimuleren. Ook deze programma’s kunnen u helpen met het realiseren van gepast gebruik van zorg.

Zorgevaluatie en gepast gebruik

Alle relevante beroepsorganisatie en koepels hebben de handen ineengeslagen om het evalueren van de effectiviteit van zorg beter te organiseren en het implementeren van effectieve zorg te optimaliseren. De programmaleider van Doen of laten? is onderdeel van de werkorganisatie van dit programma waardoor de activiteiten zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Verstandig Kiezen

De Federatie Medisch Specialisten heeft in 2015 alle wetenschappelijke verenigingen gestimuleerd om zogenoemde Verstandige Keuzes op te stellen. Dit zijn aanbeveling om bepaalde zorg niet te doen of terughoudend te zijn en met de patiënt te bespreken of deze zorg nu wel gepast is. De Verstandige Keuzes neemt Doen of laten mee bij het selecteren van nieuwe projecten en bij het bepalen van het volume niet-gepaste zorg.

Juiste Medisch Specialistische Zorg voor de Patiënt

Dit is een programma van de NVZ dat de Nederlandse medisch-specialistische zorg toekomstbestendig wil maken door samen met anderen de juiste zorg aan de patiënt te bieden, op de plek en manier die het beste bij die patiënt past. De beide programma’s wisselen intensief informatie uit over de voortgang en stemmen af waar nodig.

Beter Laten

V&VN heeft een lijst opgesteld lijst met 66 verpleegkundige handelingen waarvan aangetoond is dat deze niet werken of zelfs schade veroorzaken. Ook is berekend dat het terugdringen van niet-gepaste verpleegkundige handelingen veel geld kan besparen.

Bekijk één van onze projecten:

Urinekatheters en infusen

Urinekatheters, infusen en centrale lijninfusen zijn belastend voor de patiënt en geven risico op infecties. Toch worden er regelmatig routinematig katheters en infusen ingebracht en blijven ze vaak te lang zitten.

verder lezen