Programmateam

Tijn Kool

Opgeleid als arts en econoom is hij bevlogen om zorgverleners te helpen om patiënten de bewezen beste zorg te geven. Dit kan goed met Doen of laten?

Simone van Dulmen

Ze maakt graag mensen enthousiast over wat kan. Wat ze zelf, en samen met anderen, kan doen om niet-gepaste zorg terug te dringen en de zorg betaalbaar te houden.

Eva Verkerk

Ondersteunt projecten die niet-gepaste zorg terugdringen en wordt enthousiast van de samenwerking en het van elkaar leren. Ze wil zo een bijdrage leveren aan betere gezondheidszorg.

Daniëlle Kroon

Richt zich op het opschalen van interventies die effectief zijn gebleken in het terugdringen van niet-gepaste zorg.

Joris Müskens

Brengt het volume en de kosten van niet-gepaste zorg in Nederland in kaart zodat de omvang van het probleem van niet-gepaste zorg in Nederland duidelijk wordt.

Angelique Schlief

Streeft ernaar om de boodschap van Doen of laten? zo helder mogelijk te brengen zodat deze gehoord wordt door velen.

Stuurgroep

Doen of laten? wordt aangestuurd door een stuurgroep die bestaat uit alle betrokken beroepsorganisaties en koepels. De stuurgroep is verantwoordelijk voor toezicht op de voortgang en neemt de strategische beslissingen. De stuurgroep bestaat uit de volgende personen

 • Lonneke Koenraadt-Janssen (Zorginstituut Nederland)
 • Jako Burgers (Nederlands Huisartsgenootschap)
 • Jelle Ruurda (Federatie Medisch Specialisten)
 • Mark Kramer (Nederlandse Federatie van Umc’s)
 • Henk Willem Otten (Zorgverzekeraars Nederland)
 • Elmar Pels (Nederlandse Patiëntenfederatie)
 • Christianne Lennards (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen)
 • Eefje Verhoof (Verplegenden & Verzorgenden Nederland)
 • Helen Mertens (Citrienfonds), voorzitter

Expertteam

Een team van experts op het gebied van deïmplementeren van niet-gepaste zorg ondersteunt het programma Doen of Laten? Zij geven het programmateam gevraagd en ongevraagd advies, kunnen ingezet worden door de projectteams en geven deze projectteams ook trainingen. De patiëntenvertegenwoordigers denken mee en zorgen ervoor dat de patiënt voldoende in het zicht is bij het uitvoeren van deze taken. Het expertteam bestaat uit: 

 • Marlou van Beneden is werkzaam als lean coach in het Amsterdam UMC, locatie VUMC. Ze heeft in vier ziekenhuizen de hoeveelheid laboratoriumdiagnostiek teruggedrongen, en spant zich nu in om deze strategie te verspreiden door het land.
 • Leti van Bodegom is werkzaam als senior onderzoeker en implementatiedeskundige in het LUMC. Ze is opgeleid als ZonMw implementatiefellow en heeft meerdere de-implementatie onderzoeksprojecten geleid. Binnen Doen of Laten heeft zij niet-geïndiceerde MRI’s en artroscopieën bij knieklachten teruggedrongen in dertien ziekenhuizen.
 • Pauline Heus is epidemioloog en werkt bij Cochrane Netherlands in het UMC Utrecht, waar ze zich bezighoudt met de vertaalslag van kennis uit onderzoek naar aanbevelingen voor de praktijk. Pauline doet literatuuronderzoek naar niet-gepaste zorg en heeft de eerste acht Doen of laten?-projecten geëvalueerd.
 • Judith de Jong is MDL-arts in opleiding in het Jeroen Bosch ziekenhuis. Judith heeft in het Radboudumc een e-learning ontwikkeld voor patiënten met maagklachten, waardoor deze minder vaak behoefte hadden aan een gastroscopie.
 • Bart Laan is arts-onderzoeker in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Hij heeft in zeven ziekenhuizen het aantal onterechte urinekatheters en infusen teruggedrongen, en zet nu een nieuw project op om het antibioticagebruik bij asymptomatische bacteriurie te verminderen.
 • Gera Welker is adviseur beleid en implementatie in het UMCG. Ze is opgeleid als ZonMw implementatiefellow en is als adviseur en/of onderzoeker betrokken bij implementatieprojecten, veelal in het domein  kwaliteit en veiligheid in de zorg.
 • Paul Elsen heeft een achtergrond in de verpleegkunde, sociale wetenschappen en zorgmanagement en is ruim 40 jaar werkzaam geweest in de zorg op uitvoerend, management en bestuurlijk niveau. Zijn rol in het team is patiëntenvertegenwoordiger.
 • Betty Feringa is opgeleid als verpleegkundige, gezondheidswetenschapper en bedrijfskundige en heeft in de zorg gewerkt op uitvoerend, management en bestuurlijk niveau. Haar rol in het team is patiëntenvertegenwoordiger.

Beoordelingscommissie

Een onafhankelijke beoordelingscommissie selecteert de nieuwe deïmplementatieprojecten. Ieder umc vaardigt een lid af voor deze commissie te weten:

 • Prof.dr. Erik Buskens (UMCG), voorzitter
 • Dr. Hans Fiolet (MUMC+)
 • Prof.dr. Suzanne Geerlings (Amsterdam UMC, locatie AMC)
 • Prof.dr. Prabath Nanayakara (Amsterdam UMC, locatie VUMC)
 • Prof.dr. Mieke Hazes (ErasmusMC)
 • Prof.dr. Niek de Wit (UMC Utrecht)
 • Prof.dr. Gert Westert (Radboudumc)
 • Prof.dr. Wilco Peul (LUMC)

Klankbordgroep Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars spelen een belangrijke rol bij het deïmplementeren van niet-gepaste zorg. Zij kunnen in hun inkoop afspraken maken met zorgaanbieders over niet-gepaste zorg en kunnen zorgaanbieders stimuleren om aan de slag te gaan met deïmplementatie. De klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het programma en bestaat uit:

 • Agnes Witteman (VGZ)
 • Geert van Hoof (CZ)
 • Sylvia van Duin (Zilveren Kruis)
 • Bea Uhlenhop (Menzis)

Citrienfonds

Doen of laten? is een van de programma’s van het Citrienfonds, een initiatief van de NFU en mede mogelijk gemaakt door ZonMw. Het Citrienfonds werkt aan de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek. Naast Doen of laten? werken de volgende programma’s daaraan mee:

Registratie aan de bron
Naar regionale oncologienetwerken
E-Health

Contactgegevens

E  info@doenoflaten.nl
T +31 024 3668198
Postadres programma Doen of laten?
Postbus 9101, huispost 114
6500 HB Nijmegen