Bloedkweken

Interne Geneeskunde, Spoedeisende geneeskunde, Ziekenhuisbreed

Bloedkweken

Interne Geneeskunde, Spoedeisende geneeskunde, Ziekenhuisbreed
Bloedkweken zijn de gouden standaard voor het aantonen van een bacteriëmie (een bacterie in de bloedbaan). In de praktijk is slechts 7,5% van de bloedkweken positief. Dit toont aan dat er ruimte voor verbetering is.

Bloedkweken worden afgenomen bij temperatuurstijging, ondanks dat er weinig bewijs voor de toegevoegde waarde ervan is. Uit een recente studie in het Amsterdam UMC, locatie VUmc, zijn gedurende 7 maanden 3890 bloedkweeksets geanalyseerd en daarvan was slechts 13.9% positief voor één of meer micro-organismen. Van deze positieve bloedkweken was vervolgens bijna de helft (46.4%) gecontamineerd, wat betekent dat in totaal slechts 7.5% van de bloedkweken daadwerkelijk positief was. Het aantal positieve bloedkweken was hoger op de Spoedeisende Hulp en wanneer de bloedkweken binnen 24 uur na ziekenhuisopname waren afgenomen. Op basis van dit hoge percentage negatieve bloedkweken, kunnen we concluderen dat de indicatie voor bloedkweken kan worden verbeterd en hiermee het aantal niet zinvolle bloedkweken kan worden teruggedrongen. Daarnaast wordt ingezet op een verbetering van de afname van bloedkweken om contaminatie te voorkomen. Gecontamineerde bloedkweken zorgen voor herhaling van bloedkweken, onnodige behandeling met antibiotica en hogere kosten. Er wordt gestreefd naar een reductie van 10% van het totaal aantal bloedkweken.

Aanpak:

Het projectteam zal meerdere strategieën inzetten om het aantal bloedkweken te verminderen. Deze strategieën bevatten scholing, aanpassen van protocollen, feedback geven over de voortgang, trainingen geven aan afnemers ter voorkoming van contaminatie en er worden aanpassingen gedaan in het EPD.

‘Slechts 7.5% van de afgenomen bloedkweken is daadwerkelijk positief” OF “Het draait vooral om doen wat goed is voor de patiënt en laten wat niet nodig is” (uit interview met Marlou)

Deelnemende centra:

Coördinerend centrum: Amsterdam UMC, locatie VUmc. Deelnemende centra: wervend.

Voortgang:

Opstartfase.
Geplande duur: 1 jaar

Meer weten:

Het gericht aanvragen van laboratorium diagnostiek staat vermeld in de verstandige keuzes.

Stuur een mail naar info@doenoflaten.nl

Betrokkenen:

Prof. Dr. Prabath Nanayakkara

Hoogleraar acute interne geneeskunde | Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie VUmc

Roos Boerman

Internist in opleiding | Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie VUmc