Welke factoren werken niet-gepaste zorg in de hand?

Publicatie

Welke factoren werken niet-gepaste zorg in de hand?

Interviewstudie | Over de hele wereld worden beleid en interventies ingezet om clinici te stimuleren om te stoppen met het leveren van niet-gepaste zorg. Maar om dit goed te kunnen faciliteren is een beter begrip nodig van de factoren die leiden tot zorg zonder toegevoegde waarde. In een interviewstudie sprak Eva Verkerk met experts uit de Verenigde Staten, Canada en Nederland, die zich richten op het terugdringen van niet-gepaste zorg.

Een complexe mix van onderling afhankelijke factoren ten aanzien van zorgstel en cultuur leidt tot het verlenen van niet-gepaste zorg, waarbij elk land weer andere uitdagingen kent. Begrip en bewustzijn over deze factoren helpt beleidsmakers om clinici en medische centra te ondersteunen bij het leveren van hoogwaardige zorg.

Eva Verkerk interviewde voor dit onderzoek 18 experts op het gebied van niet-gepaste zorg uit drie landen waar het verminderen van niet-gepaste zorg hoog op de agenda staat: de Verenigde Staten, Canada en Nederland. Zij duidden als belangrijkste stimulans voor niet-gepaste zorg: het betalingssysteem, de farmaceutische industrie en de industrie voor medische hulpmiddelen, de angst voor klachten en rechtsvervolging, onbetrouwbaar onderzoek en eenzijdige kennis, medisch onderwijs en een ‘meer is beter’-cultuur. Deze factoren worden in al de drie landen als het belangrijkst beschouwd. Ook al zijn er tussen deze landen meerdere verschillen aan te wijzen in betalingsstructuur, beleid ten aanzien van industrie en beleid rond medische fouten.

De experts geven aan hoe clinici worden geconfronteerd met een mix van onderling afhankelijke factoren van zorgstelsel tot cultuur die hen aanzet tot het verlenen van niet-gepaste zorg. Met een beter bewustzijn en begrip van deze factoren kunnen beleidsmakers clinici en medische centra ondersteunen bij het leveren van meer waardevolle zorg.

Lees het volledige artikel ‘Key Factors that Promote Low-Value Care: Views of Experts From the United States, Canada, and the Netherlands
Eva W Verkerk, Simone A Van Dulmen, Karen Born, Reshma Gupta, Gert P Westert, Rudolf B Kool.
International Journal of Health policy and Management, 2021, 1–8.

Meer lezen

Beter preoperatief nuchter houden: zes en twee uur is genoeg!

Meer lezen