Nieuwsbrief #4 – Oktober 2020

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief #4 - Oktober 2020

In deze nieuwsbrief staat de landelijke campagne ''Doelmatig gebruik van vitaminediagnostiek’ centraal. Huisartsen vinden op de campagnepagina een scala aan tools om in hun praktijk een reductie in vitaminediagnostiek te realiseren. | Het eerstvolgende webinar staat ook in het teken van dit onderwerp. | Nieuwe projecten die aan bod komen zijn 'Passend voorschrijven in de laatste levensfase' en 'Auscultatie bij maagsonde'. | relevante publicaties uit de afgelopen periode. | En tot slot: de belasting van ons zorgsysteem door Covid-19 heeft de discussie over Doen of laten? aangezwengeld en ook nu we in de tweede golf zijn aangekomen laait de discussie weer op getuige de berichtgeving. Ook daarover meer in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier!

Lees de nieuwsbrief

Meer lezen

Nieuwsbrief #3 – Juni 2020

Meer lezen