Onderzoek laboratoriumtests

Publicatie

Onderzoek zorgt voor flinke daling laboratoriumtests in ziekenhuizen

Laboratoriumtesten zijn niet altijd nodig. Onderzoek toont aan dat het aantal aanvragen voor tests met ruim elf procent omlaag kan.

De resultaten van dit zogeheten RODEO-project zijn onlangs gepubliceerd op het JAMA Network, het open access medische tijdschrift van de American Medical Association. Het onderzoek werd geïnitieerd en gecoördineerd door Amsterdam UMC en UMC Utrecht en uitgevoerd als onderdeel van het programma Doen of Laten?, dat wordt gesubsidieerd door het Citrienfonds. In de programmaperiode 2019-2022 van Doen of laten? wordt gewerkt aan landelijke uitrol van deze interventie.

Lees meer

Meer lezen

Sjoerd Repping als kwartiermaker

Meer lezen