Sjoerd Repping als kwartiermaker

Publicatie

Eerste stappen Sjoerd Repping als kwartiermaker Zorgevaluatie

In een interview met Sjoerd Repping in de Volkskrant komt naar voren dat hij een einde wil maken aan onzinzorg in de ziekenhuizen.

Sjoerd Repping is kwartiermaker Zorgevaluatie en gepast gebruik, een programma van het Zorginstituut. Hij laat weten net een kennismakingsronde gemaakt te hebben langs de talloze instituties in de zorg. Deze week komen partijen uit de zorg bij elkaar op een congres om plannen te maken hoe onzinnige handelingen uit de Nederlandse zorg moeten verdwijnen, en welke nog niet bewezen zorg grondig wetenschappelijk onderzoek verdient.

Radio EenVandaag besteedde ook aandacht aan het onderwerp en interviewde Tijn Kool en Peter Paul van Benthem, die benadrukten dat het niet altijd makkelijk is om te bepalen of zorg wel of niet gepast is, maar dat het met voldoende voorlichting en het goed informeren van patiënten wel mogelijk is om niet-gepaste zorg terug te dringen.

Meer lezen

Dertien beter-laten handelingen

Meer lezen