MRI’s en artroscopieën bij knieklachten

Orthopedie

MRI’s en artroscopieën bij knieklachten

Orthopedie
Er worden nog regelmatig MRI’s en artroscopieën van de knie uitgevoerd, terwijl deze in een aantal gevallen geen meerwaarde hebben boven eenstaande röntgenfoto van de knie of een conservatief beleid.

MRI’s en artroscopieën kunnen beter niet uitgevoerd worden bij orthopedische patiënten ≥50 jaar met knieklachten zonder slotklachten. Artroscopische chirurgie heeft in vergelijking tot conservatief beleid geen meerwaarde voor de patiënt t.a.v. fysiek functioneren, pijn en patiënttevredenheid. MRI’s hebben geen toegevoegde waarde voor het beleid in vergelijking met een staande röntgenfoto van de knie (anteroposterior en laterale opname, bij voorkeur fixed flexion view).Daarnaast gaan artroscopieën en MRI’s wel gepaard met risico’s, ongemakken voor de patiënt en onnodige kosten. Dit project beoogde deze niet-gepaste MRI’s en artroscopieën te reduceren door middel van een op maat gemaakte strategie.

Aanpak:

De strategie voor dit project bestond uit het aanstellen van een clinical champion, interactieve scholing (inclusief een overzicht van de richtlijnen en literatuur, feedback, een benchmark met deelnemende ziekenhuizen, een ‘vaardigheidstraining: niet meer doen in de spreekkamer’) en het beschikbaar maken van een patiëntenfolder. De op maat gemaakte strategie werd uitgevoerd in 13 orthopedische centra.

‘De patiëntenfolder is een goed handvat om patiënten niet met lege handen naar huis te hoeven sturen.’

Voor het bepalen van het effect van de strategie is gebruik gemaakt van een gecontroleerde voor-na studie inclusief proces- en kostenevaluatie. De uiteindelijke effectevaluatie is uitgevoerd op basis van landelijke data van Dutch Hospital Data (DHD) over het gebruik van MRI’s en artroscopieën in de deelnemende en controle centra uit heel Nederland. De data voor de proces- en kostenevaluatie zijn verzameld op basis van zogenaamde ‘field notes’ en een vragenlijstonderzoek onder de clinical champions, orthopeden, A(N)IOS en research coördinatoren uit de deelnemende centra.

Resultaten:

Het project zit in de afrondende fase. Momenteel zijn alleen data uit de 13 deelnemende centra beschikbaar, waarbij opgemerkt moet worden dat de nameting in deze centra nog niet is afgerond. Van de controlecentra uit heel Nederland zijn nog geen data beschikbaar. De data uit de deelnemende centra laten een dalende trend zien in het % MRI’s bij patiënten ≥ 50 jaar met knieklachten (van 14% in de voormeting naar 6% in de onafgeronde nameting) en in het % artroscopieën bij patiënten ≥ 50 jaar met knieklachten (van 9% in de voormeting naar 4% in de onafgeronde nameting).

Orthopeden en A(N)IOS in de deelnemende centra geven aan dat de scholing en de patiënteninformatie het meest bijgedragen hebben aan een toename van hun kennis en de verandering in hun gebruik van de MRI en artroscopie bij orthopedische patiënten ≥ 50 jaar met knieklachten.

Deelnemende centra:

Coördinerend umc: LUMC. Deelnemende centra: LUMC, UMCG, Amphia ziekenhuis, Antonius ziekenhuis, Deventer ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis, Franciscus Gasthuis, ICONE, Medisch Centrum Leeuwarden, Medisch Spectrum Twente, Noordwest Ziekenhuisgroep, OCON, en Tergooi ziekenhuis

Voortgang:

Dit project wordt de komende tijd afgerond.

Meer weten:

  • De projectleiders publiceerden een artikel over de belemmerende en bevorderende factoren voor het terugdringen van MRI’s en artroscopieën.
  • In dit project werd gebruik gemaakt van een patiëntenfolder over de behandeling van degeneratieve knieklachten.

Stuur een mail naar info@doenoflaten.nl

Betrokkenen:

Dr. Leti van Bodegom-Vos

implementatie-onderzoeker | LUMC

Tessa Rietbergen

onderzoeker | LUMC