Less is more: het terugdringen van niet-gepaste zorg in Nederland

Aankondiging

Less is more: het terugdringen van niet-gepaste zorg in Nederland

Op 17 mei verdedigt Eva Verkerk haar proefschrift getitelt, ‘Less is more. Reducing low-value healthcare in the Netherlands’. De verdediging is te volgen via een livestream.

Sommige patiënten krijgen zorg waar ze geen baat bij hebben. Deze niet-gepaste zorg stelt de patiënt wel bloot aan risico’s en bijwerkingen, en kost tijd en geld. Het terugdringen van deze zorg, oftewel deïmplementeren, verbetert dus de kwaliteit en veiligheid van de zorg. In dit proefschrift laat Eva Verkerk zien hoe niet-gepaste zorg in Nederland verminderd kan worden.

Ten eerste heeft ze verschillende vormen van niet-gepaste zorg geïdentificeerd. Voorbeelden zijn het verbinden van chirurgisch gesloten wonden, en röntgenfoto’s bij aspecifieke lagerugpijn. Ten tweede onderzocht ze wat maakt dat het deïmplementeren van niet-gepaste zorg uitdagend kan zijn. Over het algemeen waren zorgverleners gemotiveerd om minder niet-gepaste zorg te leveren. Ze voelden ze zich hierin echter belemmerd door verschillende factoren gerelateerd aan de patiënt, en de organisatorische en financiële context waarin ze werken. Ten slotte toonde het onderzoek aan dat, ondanks deze belemmeringen, het verminderen van niet-gepaste zorg wel mogelijk is.

Vijf van de acht projecten waarin tientallen ziekenhuizen en huisartsenpraktijken meededen, zijn erin geslaagd om een vorm van niet-gepaste zorg te verminderen. Herhalende scholing en feedback voor zorgverleners, en informatie voor patiënten hebben hierin een belangrijke rol gespeeld.

Er is meer onderzoek nodig om een strategie beter af te kunnen stemmen op de verschillen in context, hoe de behaalde resultaten behouden kunnen worden, en hoe deze door heel Nederland kunnen worden verspreid. Om niet-gepaste zorg in Nederland verder terug te dringen zijn meer deïmplementatie initiatieven nodig. Idealiter geleid door clinici en ondersteund door beleidsmakers en zorgverzekeraars. Meer ervaring, succesverhalen en leiders zullen een beweging in gang zetten naar meer gezondheid met minder zorg.

Promotiedetails

De verdediging is op 17 mei 2021 om 12:30u. De titel van het proefschrift luidt ‘Less is more. Reducing low-value healthcare in the Netherlands’.
Promotor is prof. dr. G.P. Westert en copromotoren zijn dr. R.B. Kool, dr. S.A. van Dulmen
Volg de promotie via deze livestream.

Meer lezen

Webinar | Doelmatigheid in de opleiding: een nieuwe generatie artsen en verpleegkundigen

Meer lezen