Belangrijke factoren voor de-implementatie van niet-gepaste zorg

Publicatie

Belangrijke factoren voor de-implementatie van niet-gepaste zorg

Het verminderen van niet-gepaste zorg, zogenoemd deimplementatie, is een relevant en uitdagend onderwerp. Deze systematische review geeft inzicht in de reeks factoren die het potentiële succes van de-implementatiestrategieën beïnvloeden. Aangezien de meeste artikelen factoren op verschillende niveaus rapporteren, concluderen we dat strategieën voor de-implementatie op meerdere niveaus nodig zijn voor een effectieve vermindering van niet-gepaste zorg. Er is geen one-size-fits-all oplossing en de-implementatie is maatwerk: situatiespecifieke kennis op alle niveaus is belangrijk voor op maat gemaakte de-implementatiestrategieën.

In de 81 onderzoeken zijn middels een kwalitatieve synthese meer dan 300 factoren geïdentificeerd, verdeeld over verschillende subcategorieën. Bijna 40% van de geïdentificeerde factoren had betrekking op de individuele zorgaanbieder en die hielden vooral verband met attitude. Dit suggereert dat een implementatiestrategie gebaseerd op alleen educatie die gericht is op kennis van zorgaanbieder in veel situaties onvoldoende kan zijn. De communicatie tussen patiënt en zorgverlener en de wens om aan de verwachtingen van de patiënten te voldoen spelen een belangrijke rol. Bij een onzekere uitkomst vermijden clinici liever een groter, zij het onwaarschijnlijk verlies, dan dat ze kiezen voor lagere kosten.

Daarnaast zijn de sociale, organisatorische, economische en politieke context waarin de-implementatie plaatsvindt ook van invloed op het succes van de de-implementatie. Gedragsverandering is nu eenmaal makkelijker in een ondersteunende omgeving; medisch leiderschap, evenals positieve attitudes van het team ten opzichte van de-implementatie bleken bevorderende factoren.
Ook tijd werd vaak genoemd; het kan langer duren om een patiënt mee te nemen in de afweging om geen actie te ondernemen, dan om zorg te vragen of voor te schrijven waarvan de meerwaarde beperkt is. Gerichte patiënteninformatie kan de zorgaanbieder in de spreekkamer hierbij ondersteunen. Relevant voor het verminderen van niet-gepaste zorg is tevens het probleem van de vraag naar zorg; financiële prikkels kunnen de zorgaanbieder (al dan niet bewust) beïnvloeden om onnodige behandelingen te blijven aanbieden.

Lees het volledige artikel
Barriers and facilitators to reduce low- value care: a qualitative evidence synthesis
Simone A van Dulmen, CA Naaktgeboren, Pauline Heus, Eva W Verkerk, J Weenink, Rudolf Bertijn Kool, Lotty Hooft. BMJ Open 2020;10

Meer lezen

Nederlandse huisartsen zien veel niet-gepaste zorg

Meer lezen