Verwijzingen bij degeneratieve knieklachten

Huisarts, Orthopedie

Verwijzingen bij degeneratieve knieklachten

Huisarts, Orthopedie
Bij degeneratieve knieklachten zonder alarmsymptomen heeft conservatief behandelen de voorkeur. De huisarts kan deze behandeling uitvoeren, zodat een verwijzing naar de tweede lijn overbodig is.

Onder degeneratieve knieklachten vallen naast knieartrose ook degeneratieve meniscusletsels zonder alarmsymptomen waar een conservatief beleid de voorkeur heeft. De conservatieve behandeling bestaat uit leefstijladviezen, pijnstilling, fysiotherapie en intra-articulaire injecties. Deze behandelingen zijn betrekkelijk eenvoudig en kunnen uitgevoerd worden door de huisarts. Een verwijzing naar de orthopedisch chirurg is hierdoor in het merendeel van de gevallen overbodig. Deze verwijzingen brengen kosten met zich mee en scheppen bij patiënten de verwachting van een operatie. Wanneer de patiënt direct bij de huisarts conservatief behandeld wordt, heeft dat een positief effect op de toegangstijd tot een afspraak bij de orthopeed.

Een eerder project van Doen of laten? richtte zich op het verminderen van MRI’s en artroscopieën bij knieklachten in de tweede lijn. Dit project richt zich op het verminderen van verwijzingen van de eerste naar de tweede lijn.

Aanpak:

De projectleiders zijn van plan om huisartsen educatie te geven, indien de probleemanalyse bevestigd dat hier behoefte aan. Aan 10 huisartsen in regio Maastricht wordt actieve educatie gegeven en worden materialen uitgedeeld die de huisarts kan gebruiken om de patiënt beter voor te lichten. Ook wordt een controlegroep gevolgd zonder interventie.

‘Patiënten gaan naar hun eigen huisarts in plaats van naar het ziekenhuis en worden daardoor sneller behandeld.’

Ontwikkelde materialen:

  • Patiëntenfolder

 

 

 

 

Deelnemende centra:

Coördinerend centrum: MUMC. Deelnemende centra: huisartsen.

Voortgang:

Geplande duur: 2 jaar.

Meer weten:

In de verstandige keuzes wordt niet gepast gebruik van artroscopieën benoemd.

Stuur een mail naar info@doenoflaten.nl

Betrokkenen:

Dr. Tim Boymans

orthopedisch chirurg | MUMC+

Astrid van Montfoort

basisarts | MUMC+