Urinekatheters op OK

Neurochirurgie, Verpleegkunde

Urinekatheters op OK

Neurochirurgie, Verpleegkunde
Na hypofyse- en spondylodese operaties worden geregeld urinekatheters geplaatst, zonder dat hier een medische noodzaak voor is. Daarentegen zijn urinekatheters wel belastend voor de patiënt en geven ze een verhoogd risico op infecties.

Binnen de neurochirurgie worden tijdens twee soorten operaties routinematig urine verblijfskatheters ingebracht: bij spinale spondylodese operaties en bij het verwijderen van hypofysetumoren via de neus. Redenen hiervoor zijn respectievelijk: de verwachting dat patiënten niet zelf naar het toilet kunnen en het monitoren van de urineproductie. Beide argumenten  zijn echter onvoldoende reden om routinematig verblijfskatheters te plaatsen, omdat dit op andere manieren kan worden ondervangen. Ook geven katheters een verhoogd risico op urineweginfecties en klachten als discomfort, bloed bij de urine, loze aandrang en een verminderde bewegingsvrijheid.

‘Het uitgangspunt van dit project is dan ook: ‘geen katheter, tenzij…..’

Aanpak:

In dit project is gekozen voor een veelzijdige strategie met: educatie voor alle betrokken zorgprofessionals, reminders vanuit het elektronisch patiënten dossier, patiëntinformatie en monitoring en feedbackinformatie. Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor dit project via diverse informatiekanalen (o.a. mails, nieuwsbrieven, intranet, linkedIn en Twitter).

Deelnemende centra:

Coördinerend: LUMC
Interventieziekenhuizen: LUMC, HAGA, HMC, Alrijne
Controle ziekenhuizen: Spaarne Gasthuis

Voortgang:

Opstartfase
Geplande start: 1 september 2020
Geplande duur: 2 jaar

Meer weten?:

Stuur een mail naar info@doenoflaten.nl

Betrokkenen:

Jeanne-Marie Nollen, MSc

Verpleegkundig expert, PhD student | LUMC