De volume, variatie en kosten van niet-gepaste zorg

Ziekenhuisbreed

De volume, variatie en kosten van niet-gepaste zorg

Ziekenhuisbreed
Doen of laten? is een landelijk programma dat zorgverleners wil helpen bij het maken van een weloverwogen keuze. Het wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

De afgelopen jaren zijn er in veel landen lijsten gepubliceerd met vormen van niet-gepaste zorg. Ook in Nederland hebben medisch specialisten Verstandige Keuzes opgesteld, is er een Beter-niet-doen-lijst gemaakt en hebben verpleegkundigen een Beter-laten-lijst gemaakt. De huisartsen werken aan een overzicht van aanbevelingen om bepaalde vormen van zorg niet te doen of hier terughoudend in te zijn.

Het doel van deze inventarisaties is om de verschillende vormen van niet-gepaste zorg onder de aandacht te brengen en zorgverleners te stimuleren om er in de praktijk mee te stoppen of er terughoudend mee te zijn.

Het probleem is dat de lijsten lang zijn en we op basis van dit overzicht nog niet weten hoe vaak deze niet-gepaste zorg voorkomt en welke kosten daarmee gepaard gaan. Dat is wel van belang om te kunnen prioriteren in hoe we hiermee aan de slag gaan.

Het programma Doen of Laten? gaat voor enkele vormen van niet-gepaste zorg de volumes en kosten in Nederland in kaart te brengen met behulp van data uit nationale databases. Het programmateam is in gesprek met het Nederlands Huisartsengenootschap en de Federatie Medisch Specialisten om een selectie te maken van welke zorg het volume, de variatie en de kosten in kaart worden gebracht. Zodra er resultaten zijn, zullen deze hier worden gepubliceerd.