Opioïden

Huisarts

Opioïden

Huisarts
Het gebruik van opioïden bij chronisch pijn heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Echter is het onzeker of patiënten met deze middelen echt effectief behandeld worden.

Het gebruik van opioïden bij chronisch pijn heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Het aantal voorschriften is sinds 2008 verdrievoudigd. In Nederland gebruiken inmiddels al bijna 500.000 mensen deze middelen. Naast de kosten bestaat er een fors risico op verslaving en (ernstige) bijwerkingen. Voor een deel van de patiënten is het nog maar de vraag of ze met deze middelen effectief behandeld worden.

Hoewel een (klein) deel van deze voorschriften gepast is, zoals bij patiënten met ernstige, anderszins onbehandelbare pijn na een operatie of bij bijvoorbeeld oncologische aandoeningen, betreft het voor een groot deel ongepaste en ongewenste zorg. Voorschrijven van opioïden is niet in alle situaties ongepast en stoppen wordt bovendien vaak als ingewikkeld ervaren. Dit vraagt een persoonlijke, actieve en steunende benadering van huisartsen. Dit project wil met het aanbieden van spiegelinformatie aan huisartsen inzicht geven in hun eigen voorschrijfgedrag en daarmee waar nodig het voorschrijfgedrag blijvend veranderen.

‘In Nederland gebruiken inmiddels bijna 500.000 mensen deze middelen, waarbij de inschatting is dat 10-20% van de patiënten hiervan afhankelijk wordt’

Aanpak:

De deïmplementatiestrategie van het team bestaat uit een spiegelprogramma op basis van eigen routine zorgdata uit het huisarts informatiesysteem (HIS). Het spiegelprogramma bestaat uit meerdere kleinschalige interactieve
onderwijsbijeenkomsten voor groepen samenwerkende huisartsen waarbij zij op basis van persoonlijke feedback
en onderlinge vergelijking, veranderplannen ontwikkelen. Bij (een deel van de) bijeenkomsten zullen ook apothekers, POH-GGZ, psychologen of fysiotherapeuten uitgenodigd worden om gezamenlijk tot multidisciplinaire afspraken in de wijk te komen.

Deelnemende centra:

3 huisartsengroepen uit het academisch huisartsennetwerk van het Amsterdam UMC.

Voortgang:

Opstartfase
Geplande start: 1 juni 2020
Geplande duur: 2 jaar

Meer weten?:

Stuur een mail naar info@doenoflaten.nl

Betrokkenen:

Dr. Jettie Bont

huisarts en hoofd huisartsopleiding | Amsterdam UMC, locatie AMC

Drs. Ursula de Jonge Baas

hoofd academische huisartsennetwerk | Amsterdam UMC, locatie AMC

Marjolein Hendriks

projectcoördinator | Amsterdam UMC, locatie AMC