Nacontroles na basaalcelcarcinoom

Dermatologie, Huisarts

Nacontroles na basaalcelcarcinoom

Dermatologie, Huisarts
Patiënten die behandeld zijn voor een basaalcelcarcinoom en een laag risico hebben op een recidief, hoeven niet routinematig op controle te komen bij de dermatoloog.

In de Nederlandse richtlijn staat als aanbeveling dat alleen voor patiënten met een hoog-risico basaalcelcarcinoom (BCC) nacontrole zinvol is. Advies is om patiënten met laag-risico BCC te ontslaan met adviezen voor zelfonderzoek. In de praktijk blijkt dat laag-risico patiënten nog wel vaak gecontroleerd worden om nog onbekende redenen. Aangezien het BCC de meest voorkomende kankersoort is in Nederland en de incidentie nog toeneemt, kan dit resulteren in toenemende druk op spreekuren van dermatologen. Het doel van dit project was om een strategie te ontwikkelen waarmee het aantal overbodige BCC nacontroles wordt vermindert, zonder gevolgen voor de gezondheid van patiënten of de patiënttevredenheid.

Aanpak:

Met focusgroepen, interviews en discrete choice experiments (DCE’s) onder patiënten, dermatologen en huisartsen werden hun beweegredenen en voorkeuren voor nacontroles na een BCC in kaart gebracht. Op basis daarvan is een gepersonaliseerde informatiebrief voor patiënten ontwikkeld.

Om erachter te komen wat de beste strategie is zijn interviews gehouden met 18 dermatologen en 22 huisartsen. Hierin werd gevraagd naar factoren die de nacontroles in stand houden en suggesties voor strategieën om deze zorg te de-implementeren. Bij drie focusgroepen met in totaal 17 laag-risico BCC patiënten werd gevraagd naar wensen en behoeften met betrekking tot BCC nazorg.

‘De patiënten vonden het fijn dat de brief informatie bevatte die toegespitst was op hunzelf.’

De gepersonaliseerde brief voor patiënten werd eerst getest in drie zorginstellingen en daarna uitgebreid naar, in totaal, negen zorginstellingen.

Met een procesevaluatie onder dermatologen werd achterhaald wat er voor nodig was om deze interventie te implementeren in de dagelijkse praktijk en vervolgens landelijk op te schalen. Daarnaast werden patiënten geïnterviewd om te achterhalen wat hun mening was over de brief, om deze te kunnen verbeteren.

Resultaten:

Uit de probleemanalyse kwamen de volgende resultaten: Dermatologen willen voldoen aan de wensen van de patiënt, hebben weinig vertrouwen in de huisarts en ervaren een financiële prikkel. Huisartsen benoemden onvoldoende vertrouwen in eigen kennis, het nut van nacontroles niet inzien en gebrek aan tijd en geld. Patiënten hebben een voorkeur voor nacontroles door de dermatoloog en behoefte aan meer informatie.

Het project zit in de afrondende fase. Alle data is verzameld en geanalyseerd. Na het uitdelen van de gepersonaliseerde informatiebrief vonden er 13% minder nacontroles plaats bij de dermatoloog in het eerste jaar na diagnose. De gezondheid en de patiënttevredenheid van patiënten bleef hierbij gelijk. De uitkomst van een kosteneffectiviteit analyse laat zien dat succesvolle landelijke opschaling na 5 jaar zou resulteren in een kostenbesparing van drie miljoen euro.

Dermatologen vonden de gepersonaliseerde brief een goede toevoeging in de huidige BCC nazorg, maar voor opschaling moet de brief gemakkelijker op te maken zijn. Dermatologen en patiënten vonden dat de brief aan alle nieuwe BCC patiënten meegegeven zou moeten worden.

Deelnemende centra:

Erasmus MC, DermaPark, Elisabeth TweeSteden ziekenhuis, Amphia, Bravis, Mohs Klinieken, Admiraal de Ruyter ziekenhuis, Spaarne Gasthuis, Alrijne ziekenhuis, LUMC en DermaHaven.

Voortgang:

De resultaten worden momenteel opgeschreven en naar een wetenschappelijk tijdschrift gestuurd voor publicatie. Daarnaast is de onderzoeksgroep, in samenwerking met Registratie aan de bron, aan het verkennen hoe deze brief zoveel mogelijk in het elektronisch patiëntendossier kan worden geïntegreerd, zodat deze brief met beperkte administratieve impact door de dermatologen kan worden gemaakt.

Meer weten:

  • De projectleiders publiceerden een artikel over de belemmerende en bevorderende factoren voor het terugdringen van nacontroles na BCC.

Stuur een mail naar info@doenoflaten.nl

Betrokkenen:

Dr. Marlies Wakkee

dermatoloog | ErasmusMC

Sven van Egmond

arts-onderzoeker | ErasmusMC

Prof. Tamar Nijsten

afdelingshoofd dermatologie | ErasmusMC

Edo Bramer

arts-onderzoeker | ErasmusMC