Follow-up bij endometrium tumoren

Gynaecologische oncologie

Follow-up bij endometrium tumoren

Gynaecologische oncologie
Het routinematig zoeken naar recidieven of metastasen bij asymptomatische patiënten met een endometrium tumor levert geen betere zorg voor deze patiënten.

Het zoeken naar recidieven of metastasen bij asymptomatische patiënten met een endometrium tumor geeft geen betere overleving of kwaliteit van leven en de kans op consequenties voor de behandeling is laag. Dit project richt zich op het terugdringen van drie soorten niet-gepaste zorg bij gynaecologische tumoren:

– Onnodige (stadierings) diagnostiek bij het primaire endometriumcarcinoom

– Onnodige follow-up diagnostiek bij het endometriumcarcinoom om recidief tumorgroei vast te stellen

– Onnodige lymfadenectomie bij het endometriumcarcinoom

Deze onnodige diagnostiek zorgt voor extra onzekerheid en angst en stelt patiënten bloot aan puncties, invasief onderzoek en extra ziekenhuistijd. Na het verwijderen van de lymfeklieren krijgt ongeveer 30% van de patiënten last van lymfoedeem. Ook levert dit een extra druk op de werkbelasting.

Aanpak:

De projectleiders inventariseren eerst hoe vaak de niet-gepaste zorg voorkomt en wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn voor het verminderen ervan. Op basis daarvan wordt een deïmplementatiestrategie op maat gekozen. Omdat er op dit moment nog geen resultaten van de probleemanalyse zijn, is de strategie nog niet definitief geselecteerd. Omdat een gebrek aan kennis zeer waarschijnlijk is, zal scholing onderdeel zijn van de strategie. Waarschijnlijk wordt ook informatiemateriaal ontwikkeld voor patiënten.

‘Patiënten moeten beter geïnformeerd worden over de waarde van de diagnostiek.’<

Deelnemende centra:

Coördinerend centrum: Radboudumc. Deelnemende centra: ziekenhuizen in het Gynaecologisch Oncologisch Centrum Nijmegen en Zuid Oost Nederland: Radboudumc, Canisius Wilhelmina ziekenhuis, Rijnstate ziekenhuis, Gelderse Vallei Ede, Slingeland ziekenhuis Doetinchem, regionaal ziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk, Bernhoven ziekenhuis Uden, Pantein ziekenhuis Boxmeer, MUMC+ en Catharinaziekenhuis.

Voortgang:

Opstartfase.
Geplande duur: 2 jaar.

Meer weten:

Stuur een mail naar info@doenoflaten.nl

Betrokkenen:

Dr. Nelleke Ottevanger

medisch oncoloog | Radboudumc

Dr. Rosella Hermens

implementatie-expert | Radboudumc