Controle CT-scans na maligne lymfomen

Hematologie

Controle CT-scans na maligne lymfomen

Hematologie
Routine CT-scans blijken nog steeds standaard voor patiënten die zijn behandeld voor een lymfoom, terwijl dit wordt afgeraden in de richtlijnen.

Routine CT-scans na behandeling voor een non-Hodgkin lymfoom zijn meestal niet nodig. Deze onnodige CT-surveillance kan zelfs schadelijk zijn bij de asymptomatische patiënt door een klein maar cumulatief risico op stralings-geïnduceerde tumoren. Een CT-scan is kostbaar, kan schadelijk zijn en onrust bij de patiënt verhogen. Daarbij komt dat er geen verbeterde overleving is door het routinematig uitvoeren van deze onderzoeken. Follow-up dient te gebeuren op basis van symptomatologie, lichamelijk onderzoek (lymfadenopathie) en laboratoriumonderzoek.

Dit project beoogde niet-gepaste follow-up CT-scans bij patiënten na een curatieve behandeling van maligne lymfoom te reduceren.

‘50% van de patiënten gaf aan dat ze na een goed gesprek met hun arts minder waarde hechten aan eventuele onderzoeken zoals een CT-scan. ’

Aanpak:

Met een vragenlijst zijn eerst de belemmerende en bevorderende factoren geïdentificeerd. Hematologen werden bevraagd op hun  aanvraaggedrag en de redenen om de beeldvorming aan te vragen. Aan patiënten met lymfeklierkanker werd gevraagd wat ze verwachten van een consult tijdens follow-up en waarom ze zoveel waarde lijken te hechten aan beeldvorming.

Met deze informatie startten de projectleiders een scholingstraject voor hematologen in de regio Zuid-Oost Nederland. Ook ontwikkelden ze een folder voor patiënten met meer informatie over wat te verwachten van follow-up. Het effect van deze strategieën werd gemeten met behulp van de financiële database van de   Dutch Hospital Data (DHD), waarin gekeken werd of er een daling te zien was in het aantal verrichtingen na de scholingen.

Resultaten:

Het project zit in de afrondende fase. In regio ZON worden in alle jaren meer scans verricht per patiënt vergeleken met landelijke data. Er is dus zeker ruimte voor vermindering van beeldvorming binnen de regio ZON. In het eerste interventiejaar 2017 zagen we ten opzichte van 2016 een daling van 8,5% in de interventiegroep en een daling van 1,8% in de controlegroep. De data van het laatste interventiejaar volgt nog. Met name het geruststellende effect van een scan werd zowel door artsen als patiënten benoemd als de voornaamste reden waarom de beeldvorming toch verricht wordt.

Deelnemende centra:

Coördinerend umc: MUMC+. Deelnemende centra: alle ziekenhuizen binnen de regio Zuid-Oost Nederland: MUMC+, Catharina ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Laurentius ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, Sint Anna ziekenhuis, Sint Jans Gasthuis, Viecuri, Zuyderland Medisch Centrum.

Voortgang:

Dit project wordt de komende tijd afgerond.

Meer weten:

  • De projectleiders  ontwikkelden een patiëntenfolder over controles na lymfeklierkanker.

Stuur een mail naar info@doenoflaten.nl

Betrokkenen:

Prof. Harry Schouten

afdelingshoofd hematologie | MUMC

Aniek de Coninck

AIOS hematologie | MUMC