Landelijk project: Een goed geïnformeerd ontslag met de BCC patientenbrief

Dermatologie, Huisarts
Dermatologie, Huisarts
Het implementeren van een gepersonaliseerde patiëntenbrief na de behandeling van laag-risico basaalcelcarcinoom verhoogt de patiënttevredenheid en verlaagt het aantal onnodige vervolgconsulten. Wij nodigen u uit om deze brief te implementeren in uw EPD om zo mee te doen met deze kwaliteitsverbetering.

Doet u ook mee?

In de Nederlandse richtlijn staat dat alleen voor patiënten met een hoog-risico basaalcelcarcinoom (BCC) nacontrole zinvol is. Patiënten met laag-risico BCC kunnen na de behandeling met ontslag met adviezen voor zelfonderzoek. In het Erasmusmc is een brief ontwikkeld die dermatologen kan helpen met het goed informeren van de patiënt. De brief informeert de patiënt over de behandeling, de relatief lage kans op een recidief, hoe ze hun huid kunnen beschermen, en verwijst ze naar informatie voor het zelf controleren van hun huid. Het is een standaardbrief die wordt gepersonaliseerd op basis van de behandeling en gegevens van de patiënt.

Het onderzoek in het Erasmusmc en negen zorginstellingen toonde aan dat het inzetten van de brief de patiënttevredenheid verhoogt en het aantal onnodige vervolgconsulten vermindert. Door patiënten met een laag risico BCC het vertrouwen te geven hun eigen huid te controleren, komen zij minder snel terug op het spreekuur van de dermatoloog. Dat geeft de dermatoloog meer ruimte voor patiënten die wel een vervolgafspraak nodig hebben.

De brief is nu doorontwikkeld met dermatologen, de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie en de patiëntenvereniging HUKAs. Zij raden alle ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken aan om de brief naar eigen inzicht aan te passen en te gaan gebruiken.

Hoe kan mijn afdeling of ziekenhuis meedoen?

Als u uw interesse kenbaar maakt, komen wij graag (digitaal) langs om onze ervaringen met u te delen en mee te denken over het zelf implementeren van de brief in uw EPD. Er zijn nu vijf ziekenhuizen die al met de brief aan de slag gaan, waarvan vier met het EPD Hix werken en een met Epic.

Hoe ziet het project eruit?

Een project start met het bespreken van de brief in de vakgroep Dermatologie, en het aanpassen van de brief naar de lokale werkafspraken. Vervolgens wordt de brief in het EPD gebouwd. Waar mogelijk wordt de patiëntspecifieke informatie automatisch ingeladen. Ten slotte worden dermatologen gevraagd de brief te gaan gebruiken in de praktijk en geïnstrueerd over hoe ze dat kunnen doen.

  • We hebben ook een opzet van een instructiebrief gemaakt die de projectleider kan gebruiken om collega-dermatologen te informeren over de brief.
  • Patientenbrief aanmaken in Epic: In het Radboudumc is de brief al ingebouwd in Epic. Deze demonstratievideo laat zien hoe de patiëntenbrief in het Radboudumc aangemaakt kan worden.
Wat is er nodig?

Voor een eigen project is het belangrijk dat er een projectleider (dermatoloog) is die tijd vrij kan maken om het project op gang te brengen, en dat een ICT-er of EPD-beheerder mee kan werken.

Wilt u meedoen of heeft u vragen?

Neem bij interesse of vragen contact op met Tijn Kool.

Betrokkenen:

Marlies Wakkee

dermatoloog | Erasmus MC

Sven van Egmond

dermatoloog in opleiding | Erasmus MC

Satish Lubeek

dermatoloog | Radboudumc

Lana Aziz

adviseur | Registratie aan de bron

Eva Verkerk

onderzoeker Doen of laten? | Radboudumc

Tijn Kool

programmaleider Doen of laten? | Radboudumc