Auscultatie bij maagsonde

Verpleegkunde

Auscultatie bij maagsonde

Verpleegkunde
Auscultatie wordt nog vaak gebruikt om te controleren of een neusmaagsonde op de juiste plek zit, terwijl dit wordt afgeraden omdat het te veel beperkingen heeft en niet veilig is. Een Ph-meting van het aspiraat (en zonodig röntgenfoto) is een betere keuze.

Een analyse onder betrokken zorgverleners (verpleegkundigen, artsen, diëtisten) toont aan dat auscultatie (het beluisteren van de maagregio met een stethoscoop) de meest gebruikte methode voor positiebepaling van de neusmaagsonde is. Echter, in de richtlijn neusmaagsonde wordt aanbevolen om de controle uit te voeren met behulp van een PH-meting en beoordeling van het aspiraat (of zonodig een röntgenfoto). Auscultatie heeft veel beperkingen en is vooral niet veilig. Foute plaatsing kan leiden tot aspiratie, ernstige longontsteking, pneumothorax, perforatie, voedselintolerantie of zelfs overlijden.

Aanpak

We willen het gebruik van auscultatie terugdringen door de kennis te verspreiden onder verpleegkundigen op de afdeling, en ze te scholen door onder andere ‘bedside teaching’. We zetten professionals van het voedingsteam in als klinische leiders op dit onderwerp en geven feedback over de frequentie van auscultatie. Ten slotte hangen we posters op om de verpleegkundigen aan de aanbeveling uit de richtlijn te herinneren.

‘Het veranderen van traditionele handelingen – “dat doen we al 20 jaar zo” –  is niet gemakkelijk in de verpleegkundige beroepsgroep.’

Er zijn instructievideo’s gemaakt voor de juiste controle van de locatie van de neusmaagsonde en de limonadetest.

Deelnemende centra

Maastricht UMC+

Voortgang

De deïmplementatiestrategie wordt doorontwikkeld en uitgerold in het MUMC+.

Het project is 1 december 2022 afgerond.

De werkwijze is vastgelegd in onderstaande toolkit:

 

 

 

 

 

 

Meer weten

Stuur een mail naar info@doenoflaten.nl

 

Betrokkenen:

Dr. José Maessen

Stafadviseur persoonsgerichte zorg | Maastricht UMC+

Liesbeth de Boer-Beskers

Dialyseverpleegkundige | Maastricht UMC+