Antibiotica voor asymptomatische bacteriurie

Interne Geneeskunde, Spoedeisende geneeskunde

Antibiotica voor asymptomatische bacteriurie

Interne Geneeskunde, Spoedeisende geneeskunde
Urineweginfecties zijn één van de meest voorkomende redenen om antibiotica voor te schrijven. Dit is echter alleen zinvol als iemand klachten heeft of tot een risicogroep behoort.

Urineweginfecties (UWI) zijn één van de meest voorkomende redenen om antibiotica voor te schrijven. Dit is echter niet altijd zinvol. Asymptomatische bacteriurie (ASB), de aanwezigheid van bacteriën in urine van een patiënt die geen symptomen van een urineweginfectie heeft, wordt vaak gevonden bij oudere patiënten en patiënten met een verblijfskatheter. Antibiotische behandeling voor ASB is echter één van de meest voorkomende niet-gepaste behandelingen. In (inter)nationale richtlijnen wordt geadviseerd om ASB niet te behandelen, behalve bij patiënten in bepaalde risicogroepen. De behandeling met antibiotica voor ASB is niet effectief en kan nadelige gevolgen hebben, zoals bijwerkingen, interacties met ander medicijngebruik, het ontstaan van antimicrobiële resistentie, een mogelijk verhoogd risico op het ontwikkelen van een urineweginfectie in de toekomst en extra kosten.
Een systematische review en meta-analyse uit 2017 toonde een gepoolde prevalentie aan van 45% van 4129 casus (95% CI 39-50) die een niet-gepaste antibiotische behandeling ontvingen voor ASB. Het exacte antibioticagebruik voor ASB in Nederlandse ziekenhuizen is niet bekend. Echter, een prospectief onderzoek uit 2015 dat is uitgevoerd in tien verpleeghuizen in Nederland toonde aan dat 115 (32%) van 356 bewoners met een mogelijke UWI werden behandeld met antibiotica en dat de meest voorkomende niet-gepaste indicatie de behandeling van ASB was.
Ons project is geslaagd indien er een reductie is van 50% in niet-gepaste behandeling van antibiotica voor patiënten met ASB.

Aanpak:

We gebruiken een stepped-wedge cluster gerandomiseerd design waarbij de deïmplementatie strategie wordt toegepast op de spoedeisende hulp (SEH) in vier ziekenhuizen. De deïmplementatie strategie bestaat uit een combinatie van interventies, zoals educatie, feedback en reminders en zal tevens worden aangepast aan de lokale situatie. Hiervoor wordt op elke locatie een lokale champion aangewezen, die verantwoordelijk is voor het beloop de zijn/haar eigen ziekenhuis.

‘De gedachten: baat het niet, dan schaadt het niet is onterecht’

Deelnemende centra:

Amsterdam UMC (locatie AMC), Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), Haga Ziekenhuis en het Dijklander ziekenhuis (locatie Hoorn).

Voortgang:

De strategie wordt uitgerold in alle deelnemende ziekenhuizen.

Huidige geplande einddatum: oktober 2022.

Meer weten:

Stuur een mail naar: Info@doenoflaten.nl

Betrokkenen:

prof. dr. Suzanne Geerlings

Internist | Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie AMC

Bart Laan

Arts-onderzoeker | Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie AMC

Tessa van Horrik

student-onderzoeker | Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie AMC