Adeno/ tonsilectomieën

Huisarts, Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Adeno/ tonsilectomieën

Huisarts, Keel-, Neus- en Oorheelkunde
De (adeno)tonsillectomie en de adenotomie kunnen zinvolle ingrepen zijn, maar hebben niet voor elk kind toegevoegde waarde. Wel geven ze altijd een risico op complicaties zoals nabloedingen en pijn bij het geopereerde kind.

Sinds de herziene richtlijn van de KNO-vereniging in 2014 is het aantal (adeno)tonsilectomiën en adenotomieën al gedaald, maar nog steeds wordt deze operatie regelmatig uitgevoerd. Voor kinderen met milde symptomen van keelontsteking is er na 6 maanden geen verschil in uitkomsten tussen de groep die chirurgisch behandeld is (met een tonsillectomie inclusief eventuele adenotomie) vergeleken met de groep waar een afwachtend beleid is gevoerd. Daarnaast is de adenotomie niet zinvol wanneer kinderen enkel klachten hebben van een bovenste luchtweginfectie. Beide operaties brengen risico’s met zich mee en complicaties komen voor bij 1.5% tot 4.2% van de patiënten die een tonsillectomie ondergaan, en in 1 op 250 kinderen die een adenotomie ondergaan. Het doel van dit project is het verminderen van praktijkvariatie in de behandeling van deze kinderen

Aanpak:

Door monitoring en het geven van spiegelinformatie onderzoekt het projectteam het effect hiervan op praktijkvariatie bij specialisten in de tweede lijn. Daarnaast wordt er ook spiegelinformatie aangeboden aan huisartsen. De ouders van de patiënt zullen beter worden betrokken bij het maken van de behandelkeuze door het stimuleren van gebruik van keuzehulpen en folders.

‘In 2013 werd in Nederland 72% vaker amandelen geknipt dan in de rest van Europa en de Verenigde Staten’

Deelnemende centra:

Coördinerende centrum: LUMC. Deelnemende centra: wervend.

Voortgang:

Opstartfase.
Geplande start interventie: winter 2019
Geplande duur: 1,5 jaar

Meer weten:

De niet gepaste ingrepen staan vermeld in de verstandige keuzes.

Stuur een mail naar info@doenoflaten.nl

Betrokkenen:

Prof. dr. Peter Paul van Benthem

| Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

drs. J. van Munster

| Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)