WebinarXL |  Less is more, maar hoe gaan we aan de slag?

17 mei 2021  |  16:00-17:30u

Op 17 mei promoveert Eva Verkerk, onderzoeker bij Doen of laten?, op een overkoepelende studie naar het terugdringen van niet-gepaste zorg. Ter gelegenheid van deze promotie zetten we deze middag het onderwerp deïmplementatie centraal en maken we vooral de vertaalslag naar de toepassing ervan in de praktijk. De onderwerpen die in dit webinar aan bod komen zijn

 1. De verstandige keuzes bij een acute wond,
 2. het verminderen van onnodige urinekatheters en infusen,
 3. gepaste diagnostiek bij knieklachten en het subacromiaal pijnsyndroom (SAPS).

Veel ziekenhuizen staan op het punt om aan de slag te gaan met deïmplemen­tatie­projecten, geïnspireerd door de implementatie-agenda van het programma Zorgevaluatie en Gepast gebruik (ZE&GG). Op een aantal van deze onderwerpen is door Doen of laten? al veel kennis en expertise opgebouwd met de betrokken projectleiders. Zij delen deze middag hun ervaringen, geleerde lessen, belangrijkste uitdaging(en) en praktische tips. Op deze wijze willen we projectleiders en zorgprofessionals die met zulke onderwerpen aan de slag gaan, goed op weg helpen.

 

 

 

Programma

……………………………………………………….

16:00-16:15

Welkom en introductie: Less is more, wat hebben we al geleerd?
 • Tijn Kool, programmaleider Doen of laten? en lid van de werkorganisatie van ZE&GG namens de NFU
 • Simone van Dulmen, senior onderzoeker IQ healthcare en projectleider Doen of laten?
 • Eva Verkerk, projectleider Doen of laten? en onderzoeker naar het terugdringen van niet-gepaste zorg.

16:15-16:35

Beter zonder katheter: hoe verminder je onnodige urinekatheters en infusen in je ziekenhuis?
 • Bart Laan, AIOS Interne Geneeskunde en projectleider van het RICAT project dat een reductie van een kwart van de urinekatheters en een derde van de infusen realiseerde.
 • Berend Pasmooij, senior-verpleegkundige in het Amsterdam UMC en verpleegkundig coördinator tijdens het RICAT-project.

16:35-16:55

Verstandig implementeren van de Verstandige Keuzes bij een acute wond
 • Eva Verkerk, projectleider Doen of laten? en onderzoeker naar het terugdringen van niet-gepaste zorg.
 • Karin Timm, verpleegkundig specialist intensieve zorg en betrokken bij de richtlijn.

………………………………………………………..

16.55-17:00 Pauze

………………………………………………………..

17:00 -17:20

Terughoudendheid met knieën en schouders: gepaste diagnostiek bij artrotische knieklachten en het SAPS
 • Leti van Bodegom, projectleider van het SMART-project dat in 13 ziekenhuizen en klinieken het aantal MRI’s en artroscopieën verminderde.
 • Taco Goosens, orthopedisch chirurg in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, een van de deelnemers van het SMART-project.
 • Tessa Rietbergen, promovenda op het SMART-project, tegenwoordig lid van de projectorganisatie van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik.

17.20 – 17.30

Samen (de)implementeren: wat kunnen de programma’s ZE&GG en Doen of laten?  voor jullie betekenen?
 • Tessa Rietbergen, promovenda op het SMART-project, tegenwoordig lid van de projectorganisatie van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik.
 • Sjoerd Repping, hoogleraar Zinnige Zorg en voorzitter van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik.
 • Simone van Dulmen, senior onderzoeker IQ healthcare en projectleider Doen of laten?
 • Tijn Kool, programmaleider Doen of laten? en lid van de werkorganisatie van ZE&GG namens de NFU

Sprekers

Bart Laan is AIOS Interne Geneeskunde en projectleider van het RICAT project dat een reductie van een kwart van de urinekatheters en een derde van de infusen realiseerde. Onlangs promoveerde hij op dit onderwerp.

 

 

Berend Pasmooij is senior-verpleegkundige op de Acute Opname Afdeling in het Amsterdam UMC. Daarvoor was hij werkzaam op diverse afdelingen waaronder Verkoever High Care, Medium Care inwendige geneeskunde en Nierziekten/NTX.
Sinds 12 jaar is hij werkzaam als seniorverpleegkundige Kwaliteit & Innovatie. Vanuit die rol heeft hij geparticipeerd in verschillende kwaliteitsprojecten en onderzoeken. Tevens is hij verpleegkundig coördinator van het Doen of laten? RICAT-project.

 

Karin Timm-van Ruitenburg is sinds 2004 verpleegkundig specialist AGZ, vakgebied dermatologie en werkzaam bij een landelijke thuiszorgorganisatie: Allerzorg. Zij heeft een landelijk netwerk in de verpleegkunde en in de wondzorg. Ze is initiator van Ziekenhuis op Wielen en is zorginhoudelijk verantwoordelijk voor alle wijkteams en specialistische teams bij Allerzorg. Nu 36 jaar werkzaam in de zorg, maar nog altijd op zoek naar hoe het beter, slimmer en leuker kan.

Leti van Bodegom-Vos is werkzaam als senior onderzoeker en implementatie-deskundige in het LUMC, afdeling Biomedical Data Sciences. Ze is opgeleid als ZonMw implementatiefellow en heeft meerdere de-implementatie onderzoeks-projecten geleid. Binnen Doen of Laten? heeft zij een project ten aanzien van het terugdringen niet geïndiceerde MRI’s en artroscopieën bij degeneratieve knieën geïnitieerd en onderzoekt zij het effect van een financiële disincentive op het gebruik van niet geïndiceerde operatieve behandelingen van het subacromiaal pijnsyndroom. Daarnaast is zij lid van het expertteam van Doen of Laten?.

Taco Goosens is orthopedisch chirurg bovenste extremiteit, algemene orthopedie in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg, en een van de deelnemers van het SMART-project. Hij is tevens opleider orthopedie, bestuurslid van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) met portefeuille Wetenschap en Innovatie (en in die hoedanigheid lid van de commissie Wetenschap en Innovatie NOV, lid van de Raad Wetenschap FMS en lid van de NOV werkgroep Wetenschapsagenda. Aanvullend is hij hoofdredacteur Wetenschap in Beweging van het tijdschrift van de NOV en heeft hij een aanstelling aan de Tilburg University, departement Medische en Klinische Psychologie voor onderzoek naar kwaliteit van leven in een medische setting.

Tessa Rietbergen is bewegingswetenschapper en doet promotieonderzoek naar gepast gebruik van zorg. Voor haar onderzoek richt ze zich met name op de vakgebieden orthopedie en verpleegkunde. Daarnaast is ze werkzaam als beleidsadviseur binnen het programma Zorgevaluatie en Gepast gebruik (ZE&GG), waar ze onderdeel uit maakt van het implementatie en monitoring team. Ze vindt het belangrijk om te kijken hoe we de resultaten die voortkomen uit onderzoek nog beter in de praktijk kunnen implementeren.

 

 Sjoerd Repping is hoogleraar Zinnige Zorg en voorzitter van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. Dit programma richt zich op het samenbrengen van verschillende partijen in de zorg om simpeler, efficiënter en met meer samenhang bestaande zorg te evalueren en de resultaten te implementeren.

 

 

Eva Verkerk is projectleider Doen of laten? en onderzoeker naar het terugdringen van niet-gepaste zorg. Ondersteunt projecten die niet-gepaste zorg terugdringen en wordt enthousiast van de samenwerking en het van elkaar leren. Ze wil zo een bijdrage leveren aan betere gezondheidszorg.

 

 

Simone van Dulmen is senior onderzoeker IQ healthcare en projectleider Doen of laten? Ze maakt graag mensen enthousiast over wat kan. Wat ze zelf, en samen met anderen, kan doen om niet-gepaste zorg terug te dringen en de zorg betaalbaar te houden.

 

 

Tijn Kool is programmaleider Doen of laten? en lid van de werkorganisatie van ZE&GG namens de NFU. Opgeleid als arts en econoom is hij bevlogen om zorgverleners te helpen om patiënten de bewezen beste zorg te geven.