Landelijk project:

Het verminderen van onterechte infusen en katheters

Doet u ook mee?

Infusen en katheters zijn belastend voor de patiënt en geven risico op infecties. Het zorgvuldig gebruik daarvan is dan ook belangrijk. Onder coördinatie van het Amsterdam UMC hebben zeven ziekenhuizen het percentage onterechte urinekatheters verminderd van 32% naar 24% en het percentage onterechte infusen van 22% naar 14%. De resultaten van dit project zijn recent gepubliceerd in The Lancet Infectious Diseases. Deze succesvolle interventie krijgt nu een landelijk vervolg. Wij nodigen u uit om mee te doen met deze kwaliteitsverbetering. 

Hoe kan mijn afdeling of ziekenhuis meedoen?

Als u uw interesse kenbaar maakt, komen wij graag (digitaal) langs om onze ervaringen met u te delen. Daarnaast kunnen we ook meedenken over het opzetten van uw eigen project. Er zijn verschillende materialen beschikbaar om u verder op weg te helpen.

Neem contact met ons op voor alle materialen.

Hoe ziet het project eruit?

Als u uw eigen project wil beginnen, dan start u met een meting van het aantal onterechte infusen en katheters op uw afdeling of in uw ziekenhuis. Het meest eenvoudig is om op de verpleegafdeling(en) bij patiënten te kijken of ze een urinekatheter of infuus hebben, en te beoordelen of deze terecht of onterecht is.

Vervolgens kijkt u waar de meeste ruimte voor verbetering is, en zet u een strategie in om dit te bereiken. Er zijn verschillende activiteiten mogelijk:

  • Het organiseren van onderwijsbijeenkomsten voor artsen en verpleegkundigen
  • Posters en zakkaartjes verspreiden
  • Lokale klinische leiders aanwijzen
  • Aanpassingen maken aan het epd
  • Het maken van lokale werkafspraken (zoals dat infusen en katheters een standaard onderwerp van de visite worden)
Wat is er nodig?
  • Een klinische leider, verpleegkundige of arts, die zich verantwoordelijk voelt voor het slagen van het project
  • Enthousiaste zorgprofessionals die zich gezamenlijk willen inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg
Leernetwerk Beter zonder katheter

Met alle ziekenhuizen die aan de slag gaan met Beter zonder katheter vormen we een leernetwerk. Inmiddels zijn er al projectteams uit 20 ziekenhuizen aangesloten bij dit netwerk. U kunt ook kosteloos aansluiten. Neem hiervoor contact met ons op.

Bij het leernetwerk heeft u regelmatig contact met Doen of laten?. Daarnaast ontmoet u ook de projectleiders uit de deelnemende ziekenhuizen. De eerstvolgende digitale bijeenkomsten van het leernetwerk zijn op 25 januari van 16:30 tot 18:00 en op 8 maart van 17:00 tot 18:30.

Wilt u meedoen of heeft u vragen?

Neem bij interesse of vragen contact op met Eva Verkerk.

Leden projectteam:

Eva Verkerk, onderzoeker Radboudumc
Tijn Kool, programmaleider Doen of laten? Radboudumc
Maike Raasing, verpleegkundige neurochirurgie in het Radboudumc en coördinator van Beter zonder Katheter