Landelijk project: verminderen van onterechte infusen en katheters

Doet u ook mee?

 

Infusen en katheters zijn belastend voor de patiënt en geven risico op infecties. Het zorgvuldig gebruik daarvan is dan ook belangrijk. Onder coördinatie van het Amsterdam UMC hebben zeven ziekenhuizen het percentage onterechte urinekatheters verminderd van 32% naar 24% en het percentage onterechte infusen van 22% naar 14%. De resultaten van dit project zijn recent gepubliceerd in The Lancet Infectious Diseases. Deze succesvolle interventie krijgt nu een landelijk vervolg. Wij nodigen u uit om mee te doen met deze kwaliteitsverbetering. 

Hoe kan mijn afdeling of ziekenhuis meedoen?

Als u uw interesse kenbaar maakt, komen wij graag (digitaal) langs om onze ervaringen met u te delen. Daarnaast kunnen we ook meedenken over het opzetten van uw eigen project. Er zijn verschillende materialen beschikbaar om u verder op weg te helpen; een deïmplementatiegids, toolkit en zakkaartjes.

De interventie:

De interventie bestaat uit een combinatie van verschillende activiteiten:

  • Het organiseren van onderwijsbijeenkomsten voor artsen en verpleegkundigen
  • Posters en zakkaartjes verspreiden
  • Lokale klinische leiders aanwijzen
  • Monitoren van eigen progressie
Wat is er nodig?
  • Een klinische leider, verpleegkundige of arts, die zich verantwoordelijk voelt voor het slagen van het project
  • Enthousiaste zorgprofessionals die zich gezamenlijk willen inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg
Wilt u meedoen of heeft u vragen?

Neem bij interesse of vragen contact op met Eva Verkerk of Tijn Kool.

Leden projectteam:

Eva Verkerk, onderzoeker Radboudumc
Tijn Kool, programmaleider Doen of laten? Radboudumc