Landelijk project:

Goed geïnformeerd met ontslag na een goede uitslag

Het implementeren van een gepersonaliseerde patiëntenbrief na de behandeling van een eerste basaalcelcardinoom verhoogt de patiënttevredenheid en verlaagt het aantal onnodige vervolgconsulten. Wij nodigen u uit om deze brief te implementeren in uw EPD om zo mee te doen met deze kwaliteitsverbetering. 

Doet u ook mee?

Patiënten hoeven na een eerste basaalcelcarcinoom (BCC) niet meer op controle te komen, tenzij daar een goede reden voor is zoals bijvoorbeeld bij een grote en agressieve basaalcelcarcinoom of hoge kans op een recidief. Dus ook een patiënt met een eerste hoog-riciso basaalcelcarcinoom in het gelaat waarvoor een succevolle Mohs operatie is verricht hoeft niet standaard onder follow-up te blijven. Deze patiënten kunnen na de behandeling met ontslag met adviezen voor zelfonderzoek. In het Erasmusmc is een brief ontwikkeld die dermatologen kan helpen met het goed informeren van de patiënt. De brief informeert de patiënt over de behandeling, de lage kans op een recidief, hoe ze hun huid kunnen beschermen, en verwijst ze naar informatie voor het zelf controleren van hun huid. Het is een standaardbrief die wordt gepersonaliseerd op basis van de behandeling en gegevens van de patiënt.

Het onderzoek in het Erasmusmc en negen zorginstellingen toonde aan dat het inzetten van de brief de patiënttevredenheid verhoogt en het aantal onnodige vervolgconsulten vermindert. Door patiënten na een eerste BCC het vertrouwen te geven hun eigen huid te controleren, komen zij minder snel terug op het spreekuur van de dermatoloog. Dat geeft de dermatoloog meer ruimte voor patiënten die wel een vervolgafspraak nodig hebben.

De brief is nu doorontwikkeld met dermatologen, de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie en de patiëntenvereniging HUKAs. Zij raden alle ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken aan om de brief naar eigen inzicht aan te passen en te gaan gebruiken.

Hoe kan mijn afdeling of ziekenhuis meedoen?

Als u uw interesse kenbaar maakt, komen wij graag (digitaal) langs om onze ervaringen met u te delen en mee te denken over het zelf implementeren van de brief in uw EPD. Er zijn nu vijf ziekenhuizen die al met de brief aan de slag gaan, waarvan vier met het EPD Hix werken en een met Epic.

Hoe ziet het project eruit?

Een project start met het bespreken van de brief in de vakgroep Dermatologie, en het aanpassen van de brief naar de lokale werkafspraken. Vervolgens wordt de brief in het EPD gebouwd. Waar mogelijk wordt de patiëntspecifieke informatie automatisch ingeladen. Ten slotte worden dermatologen gevraagd de brief te gaan gebruiken in de praktijk en geïnstrueerd over hoe ze dat kunnen doen.

Wat is er nodig?

Voor een eigen project is het belangrijk dat er een projectleider (dermatoloog) is die tijd vrij kan maken om het project op gang te brengen, en dat een ICT-er of EPD-beheerder mee kan werken.

Wilt u meedoen of heeft u vragen?

Neem bij interesse of vragen contact op met Eva Verkerk.

Leden projectteam:

Marlies Wakkee, dermatoloog Erasmusmc
Edo Bramer, arts-onderzoeker Erasmusmc
Satish Lubeek, dermatoloog Radboudumc
Lana Aziz, adviseur Registratie aan de bron
Eva Verkerk, onderzoeker Doen of laten? Radboudumc
Tijn Kool, programmaleider Doen of laten? Radboudumc