Zorgvisie | Waarom stoppen met niet-passende zorg geen miljarden oplevert

In de media

Zorgvisie | Waarom stoppen met niet-passende zorg geen miljarden oplevert

... En waarom we het toch moeten doen.

In dit Zorgvisie artikel beschrijven de auteurs vier mechanismen die ervoor zorgen dat passende zorg de belofte van een maatschappelijke kostenbesparing niet zal kunnen waarmaken. De waarde van passende zorg zit in een toename van de kwaliteit van zorg en een efficiënte inzet van schaarse middelen en personeel.

Dit Zorgvisie-artikel werd geschreven naar aanleiding van dit perspective artikel:
Why Reducing Low-Value Care Fails to Bend the Cost Curve, and Why We Should Do it Anyway
Daniëlle Kroon, Niek W. Stadhouders, Simone A. van Dulmen, Rudolf B. Kool, Patrick P.T. Jeurissen. In Int J Health Policy Manag 2023;12:7803

Meer lezen

Pharmaceutisch weekblad | ‘Passende zorg draait om patiënt als individu’

Meer lezen