Tijn Kool benoemd tot hoogleraar Passende zorg

Nieuwsitem

Tijn Kool benoemd tot hoogleraar Passende zorg

Tijn Kool is per 1 april benoemd tot hoogleraar Passende zorg aan het Radboudumc/ de Radboud Universiteit. In zijn nieuwe functie als hoogleraar richt hij zich de komende vijf jaar op onderzoek naar de beste organisatie van de overgang naar passende zorg. Passende zorg is zorg met toegevoegde waarde voor de patiënt. Belangrijk bij deze overgang is het verminderen van niet-gepaste zorg; een gestructureerde aanpak met interventies op maat is hiervoor nodig. Volgens Kool is het essentieel om zowel zorgverleners als patiënten en burgers hierbij te betrekken. Kool: ‘We moeten echt samen optrekken hierin.’

Beter-niet-doen-lijsten

Sinds 2011 houdt Tijn Kool zich bij IQ healthcare bezig met passende zorg. In 2016 presenteerde hij de Beter-niet-doen-lijst voor medisch specialisten. Hiermee versnelde hij de discussie in de zorg over welke zorg wel en niet passend is. Later volgden lijsten voor verpleegkundigen met Verplegenden & Verzorgenden Nederland en voor huisartsen met het Nederlands Huisartsen Genootschap. Het gaat dan bijvoorbeeld over terughoudendheid bij huisartsen bij het verwijzen voor knieklachten. Kool leidt het programma Doen of laten?, waarin hij samenwerkt met veel zorgverleners die laten zien dat vermindering van niet-gepaste zorg noodzakelijk en haalbaar is. ‘Deze kennis kan ik goed gebruiken bij de vormgeving en invulling van mijn rol als vertegenwoordiger van de umc’s bij het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’, aldus Kool.

Integraal Zorgakkoord

De gezondheidszorg staat onder hoge druk vanwege de stijgende zorgvraag en onvoldoende personeel. Daarom is een duurzame inrichting van de zorg van groot belang, zo staat ook beschreven in het Integraal Zorgakkoord. Tijn Kool: ‘De verwachtingen in de gezondheidszorg zijn torenhoog, bij zowel patiënten als zorgverleners. Maar de mogelijkheden zijn beperkt. De effectiviteit van veel zorg wordt overschat. We moeten kritischer kijken welke zorg past bij welke patiënt. En als zorg niet passend is, moeten we daarmee stoppen. Dat betekent een verandering in houding en gedrag. Programma’s als Doen of laten? en Zorgevaluatie en Gepast Gebruik hebben bewezen dat het kan.’

Onderzoek naar interventies om passende zorg te verlenen in de medisch-specialistische zorg en huisartsenzorg zijn een belangrijke pijler binnen het onderzoek van Kool. De komende jaren richt hij zich ook op de GGZ en ouderenzorg. Daarnaast blijft hij studenten onderwijs geven over niet-gepaste zorg. Dat onderwijs is cruciaal volgens Kool: ‘Juist de nieuwe generatie artsen en verpleegkundigen moet het vanzelfsprekend gaan vinden dat zij samen met de patiënt de passende keuze maken. En dat die keuze soms ook iets níet doen is.’

Loopbaan

Tijn Kool (1964, Rome) studeerde geneeskunde en economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1995 promoveerde hij op onderzoek naar de mogelijkheden van een gezondheidsmarkt. Daarna werkte hij als zorgmanager in het UMC Utrecht en vanaf 2001 richtte hij zijn onderzoeksgroep op bij onderzoeks- en adviesbureau Prismant. Rode draad van dit onderzoek was kwaliteit van zorg zoals patiënttevredenheid en -ervaringsonderzoek en het ontwikkelen van indicatoren over sterfte, opnameduur en heropnames. Sinds 2011 werkt hij in het Radboudumc. In de zomer van 2023 verschijnt onder zijn redactie het boek How to reduce overuse in healthcare? a practical guide, in samenwerking met het internationale Choosing Wisely netwerk.

Media aandacht

Skipr | Tijn Kool benoemd tot hoogleraar Passende zorg aan Radboudumc
Medicalfacts.nl | Tijn Kool benoemd tot hoogleraar Passende zorg aan Radboudumc
ICT&Health | Tijn Kool benoemd tot hoogleraar Passende zorg
Qruxx | Tijn Kool: zorgverleners zijn de sleutel in de beweging naar passende zorg

Meer lezen

Drogistencampagne maagklachten wegens succes verlengd

Meer lezen