Factoren die de opschaling van de-implementatie strategieën beïnvloeden: het SPREAD framework

Publicatie

Factoren die de opschaling van de-implementatie strategieën beïnvloeden: het SPREAD framework

Het de-implementeren van niet-gepaste zorg is mogelijk. De laatste jaren zijn veel strategieën om dit te doen succesvol gebleken. Nu is het tijd voor de volgende stap: deze strategieën breder verspreiden en implementeren met zorgverleners in andere ziekenhuizen of huisartsartsenpraktijken. Om dit proces te bespoedigen hebben we in kaart gebracht welke factoren de opschaling beïnvloeden en hoe ze gebruikt kunnen worden om succesvol op te schalen.

Wij hebben de factoren ingedeeld in vier domeinen: het opschalingsplan, de externe context, de de-implementatie strategie zelf, en de potentiële adopters van de strategie. Te beginnen met het opschalingsplan. Er moet een team verantwoordelijk zijn voor het plan en de uitvoering. Het helpt als er samenwerkingsverbanden worden gesloten met belangrijke stakeholders. Verder is het team verantwoordelijk voor het creëren van bewustzijn van de strategie onder de adopters, het ondersteunen van de adopters in het uitvoeren van de strategie, en als laatst moet het team ook genoeg resources hebben om deze taken te kunnen uitvoeren.

Zorg op macro-niveau voor incentives om de de-implementatie strategie te gebruiken, en stop incentives die het verlenen van niet-gepaste zorg juist stimuleren. Daarnaast helpt het als er een vraag is naar een effectieve manier om niet-gepaste zorg te verminderen.

De de-implementatie strategie heeft bij voorkeur de volgende eigenschappen: het moet toegevoegde waarde hebben, aan te passen zijn naar de lokale behoeften, op kleine schaal te proberen zijn en makkelijk uit te voeren zijn.

Of adopters de strategie over willen nemen en er een eigen project van willen maken, hangt af verder af van hun wil om zich te veranderen, de lokale mogelijkheden en projectmanagement.

Het SPREAD framework is het resultaat van een systematische analyse van wetenschappelijke literatuur, aangevuld met de kritische bijdragen van diverse de-implementatie experts uit binnen- en buitenland.

Lees het volledige artikel ‘Development of the SPREAD framework to support the scaling of de-implementation strategies: a mixed methods study’ door Daniëlle Kroon, Simone van Dulmen, Gert Westert, Patrick Jeurissen en Tijn Kool, in BMJ Open 2022;12:e062902.

Meer lezen

Tips voor het terugdringen van niet-gepaste zorg

Meer lezen