Publicatie van Eva Verkerk viermaal in de spotlights

Nieuwsitem

Publicatie van Eva Verkerk viermaal in de spotlights

Onlangs verschenen kort na elkaar meerdere commentaren in het International Journal of Health Policy and Management over het artikel ‘Key Factors that Promote Low-Value Care: Views of Experts From the United  States, Canada, and the Netherlands’ van Eva Verkerk en collega’s. Ze beschreven in het bewuste artikel de factoren die niet-gepaste zorg veroorzaken of zelfs in stand houden. Een complexe wereld van context, cultuur en klinische setting zo blijkt uit hun interviewstudie met achttien experts op het gebied van het terugdringen van niet-gepaste zorg in de Verenigde Staten, Canada en Nederland.

Sypes en collega’s bediscussiëren in hun commentaar in het International Journal of Health Policy and Management de bevindingen van Verkerk et al. in de context van de beschikbare literatuur. Ook delen ze hun overwegingen hoe deze factoren toegepast kunnen worden in toekomstige deïmplementatie-initiatieven.

Zadro en Mayer doorzochten de literatuur als aanvulling op  het werk van Verkerk en beschrijven nog niet genoemde drijvers van niet-gepaste zorg in de categorieën: Economische prikkels, Kennis en overtuigingen; Macht en menselijke relaties en de mogelijke oplossingen die zij zien.

In het derde commentaar reflecteren Leti van Bodegom-Vos en Perla Marang-van de Mheen op de resultaten van Verkerk et al. Zij stellen dat aandacht voor onzekerheid als drijvend mechanisme achter niet-gepaste zorg een cruciale rol speelt bij het terugdringen ervan. Deze onzekerheid komt tot uiting in het ontbreken van een gedeelde visie tussen belanghebbenden, met duidelijke criteria en drempels voor wat niet-gepaste zorg behelst. Bovendien is onzekerheid wat hen betreft een transversaal thema dat verband houdt met de geïdentificeerde sleutelfactoren.

In het vierde commentaar legt Luis Corral-Gudino uit hoe de belangrijkste zeven sleutelfactoren, die Verkek et al. beschrijven, van toepassing waren op de ontwikkeling van de zorg voor Covid-19 patiënten gedurende de pandemie. In een tijdbestek van een jaar evolueerde de onzekerheid, onwetendheid en laagwaardige Covidzorg van het begin van de pandemie naar de hoogwaardige en evidence based Covidzorg van nu.

Context, Culture, and the Complexity of De-Implementing Low-Value Care
Comment 1 on ‘Key Factors that Promote Low-Value Care: Views of Experts From the United  States, Canada, and the Netherlands’
Emma E. Sypes, Jeanna Parsons Leigh, Henry T. Stelfox, Daniel J. Niven
Int J Health Policy Manag 2022, x(x), 1–3

Overview of the Drivers of Low-Value Care
Comment 2 on “Key Factors that Promote Low-Value Care: Views of Experts From the United States, Canada, and the Netherlands”
Joshua R. Zadro, Christopher G. Maher.
Int J Health Policy Manag 2022, x(x), 1–4

Reducing Low-Value Care: Uncertainty as Crucial Cross-Cutting Theme
Comment on “Key Factors That Promote Low-Value Care: Views of Experts From the United States, Canada, and the Netherlands”
Leti van Bodegom-Vos en Perla Marang-van de Mheen
Int J Health Policy Manag 2022, x(x), 1–3

Tools to Reduce Low-Value Care: Lessons From COVID-19 Pandemic
Comment on “Key Factors that Promote Low-Value Care: Views of Experts From the United States, Canada, and the Netherlands”.
Luis Corral-Gudino.
Int J Health Policy Manag 2022, x(x), 1–3.

Het originele artikel
Key Factors that Promote Low-Value Care: Views of Experts From the United States, Canada, and the Netherlands
Eva W. Verkerk, Simone A. Van Dulmen, Karen Born, Reshma Gupta, Gert P. Westert, Rudolf B. Kool.
International Journal of Health policy and Management, 2021, 1–8.

Meer lezen

E-cursus | Wat betekent passende zorg voor mij?

Meer lezen