NTvG | Gerichtere bepaling vitamines kan passende zorg stimuleren

Nieuwsitem

NTvG | Gerichtere bepaling vitamines kan passende zorg stimuleren

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) vraagt met de campagne ‘Gezonde zorg’ aandacht voor overdiagnostiek en overbehandeling en de mogelijkheden om dit verminderen. Geen enkele arts wil immers onnodige zorg leveren of onnodige diagnostiek aanvragen. Daarom gaat het tijdschrift regelmatig met een panel van experts in gesprek over potentiele verbeteringen in de zorg door de-implementatie, implementatie of substitutie van bestaande zorg. Ditmaal zijn niet-gepaste labbepalingen onderwerp van gesprek.

Volgens de deelnemers kan bewustwording van de noodzaak van labbepalingen (of gebrek daaraan), artsen en patiënten stimuleren om over de noodzaak van zorg in het algemeen na te denken.
Lees het verslag van de volledige paneldiscussie.

Aanleiding vormde een recent artikel over doelmatige diagnostiek van vitamine B12 en D door huisartsen. Hierin wordt de interventie besproken om huisartsen en patiënten voor te lichten over de indicaties van vitamine B12 en D bepalingen. Hiermee werd een reductie van 20-25% bereikt. Deze interventie stond aan de basis van de landelijke campagne van Doen of laten? Programmaleider Tijn Kool van Doen of laten? en deelnemer aan de NTvG panelgesprekken schreef een commentaar op het NTvG artikel.

Twee landelijke projecten

In twee landelijke deïmplementatie-projecten van Doen of laten? staat het terugdringen van niet-gepaste labbepalingen centraal. Op de projectpagina’s ‘doelmatig laboratoriumdiagnostiek’ voor ziekenhuizen en ‘Doelmatig gebruik van vitaminediagnostiek’ in huisartsenpraktijken, is meer informatie te vinden over de beschikbare interventiematerialen en hoe deze te bestellen zijn.

Geïnteresseerde ziekenhuizen hebben ook de mogelijkheid om deel te nemen in het leernetwerk ‘doelmatige labdiagnostiek’, voor contactdetails zie de projectpagina.

Meer lezen

Keuzehulp voor patiënten met maagklachten op Thuisarts.nl

Meer lezen