Leernetwerken ‘Doelmatige labdiagnostiek’ en ‘Beter zonder katheter’ gestart

Nieuwsitem

Leernetwerken ‘Doelmatige labdiagnostiek’ en ‘Beter zonder katheter’ gestart

Bij Doen of laten? kloppen regelmatig verpleegkundigen en artsen aan die aan de slag willen met het verminderen van niet-gepaste zorg. Met leernetwerken ondersteunt en begeleidt Doen of laten? enthousiaste zorgverleners met het opzetten van een eigen project. Zorgverleners uit 13 ziekenhuizen sloten zich al aan bij het leernetwerk ‘Doelmatige labdiagnostiek’ en 14 ziekenhuizen bij het netwerk ‘Beter zonder katheter’.

Deze onderwerpen staan ook op de implementatie-agenda van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). De deelnemers aan het leernetwerk gaan zelf aan de slag met een onderwerp in hun ziekenhuis, en delen hun ervaringen en voortgang onderling. Dit blijkt stimulerend, ze kunnen zo van elkaar leren en hoeven niet zelf het wiel uit te vinden.

Doelmatige labdiagnostiek

De deelnemers van het leernetwerk Doelmatige labdiagnostiek zijn gestart met het samenstellen van een eigen projectgroep. Vervolgens hebben ze met de lokale business controller gegevens verzameld over de hoeveelheid labdiagnostiek op de afdeling interne geneeskunde, zoals welke testen vaak voorkomen en of ze vaak in combinatie worden aangevraagd. Bij de leernetwerkbijeenkomst van 3 juni zijn deze gegevens van de ziekenhuizen anoniem met elkaar gedeeld en bediscussieerd. Dat hielp de ziekenhuizen hun data in perspectief te plaatsen. De volgende stap voor de deelnemers is om met collega stafleden inclusief de AIOS en de klinisch chemicus te kijken bij welke testen de meeste ruimte is voor verbetering. Vervolgens zetten ze verschillende interventies uit, zoals scholing, het maken van werkafspraken, het vaststellen van timeslots of het aanpassen van ordersets in het EPD. In het leernetwerk kunnen de deelnemers straks ook deze interventies en de effecten ervan met elkaar delen. Meer informatie is hier te vinden.

Beter zonder katheter

Het leernetwerk ‘Beter zonder katheter’ richt zich op het verminderen van onterechte infusen en urinekatheters. De deelnemende projectgroepen bestaan vooral uit enthousiaste verpleegkundigen, vaak bijgestaan door een arts en een deskundige op het gebied van infectiepreventie. Enkele deelnemers zijn al gestart met het inventariseren van de hoeveelheid onterechte infusen en urinekatheters. Deze gegevens en de ervaringen met de meting zijn gedeeld in de leernetwerkbijeenkomst van 8 juni. Dat werd enorm gewaardeerd door de andere teams die de komende tijd aan de slag gaan met hun meting. Na de nulmeting bespreken de ziekenhuizen waar de knelpunten zitten. Daar kiezen ze passende interventies voor, zoals zakkaartjes met de juiste indicaties, infusen en katheters een vast onderwerp van de visite maken, of scholing. Het leernetwerk zorgt ervoor dat de verschillende teams er niet alleen voor staan. Aanmelden voor het leernetwerk is nog mogelijk! Meer informatie is hier te vinden.

Meer lezen

Proefschrift ‘Less is more’: Verminder zorg zonder meerwaarde

Meer lezen