Passend voorschrijven in de laatste levensfase

Nieuwsitem

Passend voorschrijven in de laatste levensfase

Vorige week trad het Nivel naar buiten met cijfers over medicatievoorschriften in de laatste levensfase: bijna de helft van de mensen, die stierf aan een aandoening mèt ziekbed, kreeg in de laatste drie maanden van hun leven een of meer herhaalrecepten voor medicatie met twijfelachtige meerwaarde . Denk bijvoorbeeld aan preventieve medicatie. Één van de projecten binnen het programma Doen of laten? richt zich op het verminderen van zulke voorschriften in de laatste levensfase. De projectleden van ‘Passend Voorschrijven’ geven hun reactie op dit bericht.

‘Deze resultaten zijn in lijn met eerder verschenen onderzoek van dr. Eric Geijteman. Hij heeft laten zien dat een aanzienlijk aantal mensen in de laatste maanden en dagen van hun leven potentieel overbodige medicijnen gebruikt, zelfs tot 50% in het geval van antistollingsmiddelen. Dit geldt zowel voor patiënten in het ziekenhuis, als in een hospice en thuis.’

Deze medicatie was eerder belangrijk voor deze mensen, bijvoorbeeld door preventie van ziektes of het verlengen van de levensverwachting. Echter zijn dit niet altijd meer de doelen die voorop staan in de laatste levensfase en de keerzijde is dat de medicatie nog wel bijwerkingen kan geven.

‘Palliatieve zorg heeft tot doel ‘kwaliteit van leven toe te voegen aan de dagen’. Dit betekent dat er in samenspraak met patiënt en naasten zorgvuldig keuzes gemaakt moeten worden over de behandeling en ondersteuning. Het regelmatig evalueren van de zinnigheid van de gebruikte medicatie hoort hier bij.’

Uit deze cijfers blijkt dat dit helaas nog geen vanzelfsprekendheid is in Nederland. Het project Passend Voorschrijven wil hier verandering in brengen.

‘In dit project zetten we in op een nauwe samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundig specialisten palliatieve zorg en apothekers. Het gesprek over zinvolle en zinloze medicatie wordt gevoerd met patiënten die een levensverwachting van minder dan een jaar hebben. Daarnaast willen we in kaart brengen hoe de patiënten, naasten en zorgverleners dit gesprek ervaren. Met deze inzichten kunnen we een medicatie-gesprekswijzer ontwikkelen voor alle patiënten met een levensverwachting van minder dan een jaar.’

Lees de volledige publicatie van het Nivel
Ga naar de projectpagina van het project ‘Passend voorschrijven’

Meer lezen

Promotie Pauline Heus

Meer lezen