Hoe initieer je een beweging voor gepaste zorg bij collega’s?

Webinar

Hoe initieer je een beweging voor gepaste zorg bij collega's?

Het terugdringen van niet-gepaste zorg vraagt soms een andere manier van samenwerken. Dit kan best een uitdaging zijn. Hoe krijg je iedereen aan boord? Hoe kom je tot een nieuwe werkwijze? En hoe zorg je ervoor dat alle betrokkenen zich ook aan de nieuwe werkwijze houden? In dit webinar geven verpleegkundigen Hanneke Peters en Jeanne Nollen mooie tips over hoe zij hiermee aan de slag zijn gegaan.

Allereerst komt Hanneke Peters aan het woord. Ze was tot voor kort projectleider en voorzitter VAR in Bernhoven en recent gestart als docent verpleegkunde bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Hanneke is een poli gestart voor patiënten die intensieve chronische zorg nodig hebben. Een internist of geriater en verpleegkundig specialist bespreken met deze patiënten welke zorgvraag zij hebben en stellen een integraal zorgplan op met betrokken zorgverleners. De verwachting is dat dit leidt tot een vermindering in medicatiegebruik, het aantal poliklinische bezoeken en opnames, en dat bovendien de patiënttevredenheid verbetert. Hoe heeft zij dit opgezet en welke tips kan ze ons geven voor andere verbeterprojecten?

Daarna is het woord aan Jeanne Nollen, verpleegkundige bij het LUMC. Zij richt zich op het terugdringen van urinekatheters bij neurochirurgische patiënten op de operatiekamer en verpleegafdeling. Waar katheters nu vaak standaard worden ingebracht is het uitgangspunt van dit project: geen katheter tenzij…. Hoe pakt Jeanne dit aan? En hoe zorgt ze ervoor dat deze verandering blijvend is?

Meer lezen

Samenwerken aan gepast gebruik van zorg: #Hoedan?

Meer lezen