Meet&greet 25 januari

Blog

Meet&greet 25 januari inspirerend

Op 25 januari werden de resultaten van het Citrienfonds van de afgelopen jaren gedeeld. Alle vijf de programma's, waaronder Doen of laten? keken terug op wat zij bereikt hebben en welke uitdagingen nog in het verschiet liggen.

Het Doen of laten? team deelde in de ochtend de resultaten van hun acht deïmplementatieprojecten en welke lessen we hieruit kunnen halen. Deze resultaten en de lessen zijn terug te vinden in het rapport. Ook werd de deïmplementatiegids uitgedeeld, met een oproep aan alle aanwezigen om zelf aan de slag te gaan met het terugdringen van niet-gepaste zorg.

In het middagprogramma was er extra aandacht voor twee van de acht projecten. De projectleiders gaven een pitch over het terugdringen van niet-gepaste kijkonderzoeken bij maagklachten en het terugdringen van laboratoriumdiagnostiek in vier ziekenhuizen.

Programmaleider Tijn Kool gaf een interview aan skipr.

 

Meer lezen

Meet&greet 25 januari

Meer lezen